FSD3508 Suomalaisten henkinen kriisinkestävyys I 2020

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kirkon tutkimuskeskus

Asiasanat

COVID-19, avuntarve, huolestuneisuus, hyvinvointi, kirkko (instituutio), kriisit, luottamus, läheiset, pandemiat, psyykkinen kuormittavuus, sosiaaliset suhteet, sosiaaliset verkostot, turvallisuus

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten suurimpia huolenaiheita ja turvallisuutta tuovia tekijöitä koronakriisin aikana. Tämä ensimmäinen osa kyselystä toteutettiin huhtikuussa 2020, kun yhteiskunnan rajoitustoimet olivat tiukimmillaan. Kysely toistettiin toukokuussa 2020, kun osallistujilla oli tiedossaan yhteiskunnan osittaisen avaamisen toimenpiteitä. Myös toukokuussa kerätty kysely, FSD3509 Suomalaisten henkinen kriisinkestävyys II 2020, on saatavilla Tietoarkistosta.

Kyselyn teemoina olivat suomalaisten kokema kuormitus, heidän sosiaaliset verkostonsa ja kokemukset avunsaannista sekä odotukset kriisin selviämisestä. Vastaajia pyydettiin muun muassa arvioimaan väittämiä liittyen henkilökohtaiseen hyvinvointiin ja turvallisuuteen sekä yhteiskunnan turvallisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Lisäksi vastaajilta tiedusteltiin, missä määrin eri koronakriisiin liittyvät tekijät kuormittavat heitä ja kuinka suuri merkitys eri tahoilla on turvallisuuden tunteen lisäämisessä. Viimeiseksi kysyttiin, kuuluuko vastaaja kirkkoon ja kuinka tärkeänä vastaaja pitää evankelis-luterilaisen kirkon toimintoja pandemian aiheuttamassa kriisissä.

Taustamuuttujina aineistossa ovat sukupuoli, maakunta, kunnan tyyppi, ikä, siviilisääty, kotitalouden jäsenten määrä, koulutustaso, vastaajan ja kotitalouden tulotaso ja ammattiryhmä tai elämäntilanne.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.