FSD3511 Vanhempien kokemuksia vertaistukiryhmistä osana lastensuojelun avohuoltoa 2020

Tekijät

  • Ruokonen, Mirka (Turun yliopisto. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta)

Asiasanat

avopalvelut, lastensuojelu, ryhmätoiminta, tukeminen, tukimuodot, vanhemmat, vanhemmuus, vertaisryhmät, vertaistoiminta, vertaistuki

Sisällön kuvaus

Aineistossa nuorten vanhemmat kertovat kokemuksiaan lastensuojelun avohuollon tukitoimiin kuuluvaan vertaisryhmätoimintaan liittyen. Aineisto sisältää yksilö-, pari- ja ryhmähaastattelut, joihin osallistui yhteensä kuusi henkilöä. Yksilöhaastattelu toteutettiin puhelimitse ja muut kasvokkaisina keskusteluina.

Haastattelujen ja kohderyhmäkeskustelujen teemoina olivat tuen saaminen ennen vertaisryhmää, kokemukset vertaisryhmätoiminnasta, mielikuva itsestä vertaisena sekä tulevaisuuden näkymät. Keskusteluissa pohdittiin muun muassa vertaistuen merkitystä tukimuotona, millainen on ohjaajien merkitys ryhmän toiminnalle sekä millaista tukea osallistuja on lastensuojelusta yleisemmin saanut. Lisäksi keskustelua käytiin siitä, miten vertaisryhmästä saatu apu on näkynyt osallistujan arjessa ja miltä osallistujan perheen tulevaisuus näyttää avuntarpeen ja -saannin kannalta.

Taustatietoina on kerätty haastattelupäivämäärä ja osallistujan sukupuoli.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.