FSD3513 ISSP 2020: ympäristö IV: Suomen aineisto

Tekijät

  • International Social Survey Programme (ISSP)
  • Melin, Harri (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta)
  • Borg, Sami (Tampereen yliopisto. Johtamisen ja talouden tiedekunta)

Asiasanat

asenteet, ilmastonmuutokset, kierrätys, lajittelu, luonnonsuojelu, luonto, luottamus, ulkoilu, yhteiskunta, ympäristö, ympäristöaktivismi, ympäristön saastuminen, ympäristöongelmat, ympäristöpolitiikka

Sisällön kuvaus

Vuoden 2020 International Social Survey Programme (ISSP) -väestökysely käsitteli ympäristöä. Teemoja olivat mm. ilmastonmuutos, kierrättäminen, ympäristöön liittyvät poliittiset mielipiteet, saastuttaminen ja vastuut ympäristöongelmien ratkaisussa. Aineisto koostuu suomalaisilta kerätystä kyselystä. Ympäristöaiheisia ISSP-keruita on kertynyt vuoteen 2020 mennessä Suomesta kolme.

Aluksi kyselyssä käsiteltiin yhteiskunnallisia prioriteetteja ja yleisiä poliittisia asenteita väittämien avulla. Sitten tiedusteltiin luottamusta toisiin ihmisiin ja organisaatioihin, kuten mediaan ja tutkimukseen sekä kysyttiin omaa huolestuneisuuden tasoa ympäristöasioista. Edelleen tiedusteltiin omasta mielestä merkittävintä ympäristöongelmaa ja suhtautumista ilmastonmuutokseen sekä syitä ja ratkaisuja ympäristön tilaan liittyviin ongelmiin.

Seuraavaksi vastaajalta kysyttiin mielipidettä halusta vaikuttaa luonnonsuojeluun ja ekologisten ongelmien ratkaisun toimijoista, eli siitä, kenellä tulisi olla vastuu ympäristöön liittyvien ongelmien ratkaisemisessa. Lopuksi tiedusteltiin vastaajan omaa luontosuhdetta esim. ulkoilun. lihansyönnin, roskien lajittelun, ympäristövaikuttamisen ja lentomatkustamisen määrän kartoittamisella.

Kyselyn taustatietoina olivat mm. sukupuoli, syntymävuosi, suuralue, ammatti, koulutusaste, uskonnollinen jäsenyys, äänestyskäyttäytyminen, lasten lukumäärä, tulot, siviilisääty ja kuntaryhmitys. Lisäksi kyselyssä on tietoja vastaajan puolisosta ja vanhempien ammateista.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.