FSD3519 Nuorisotyön tulevaisuus ja osaamistarpeet 2030: kysely 2020

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Humanistinen ammattikorkeakoulu (HUMAK)
  • Hakoluoto, Tanja (Humanistinen ammattikorkeakoulu)

Asiasanat

järjestöt, kehittäminen, kunnat, moniammatillisuus, muutos, nuoret, nuorisopalvelut, nuorisotilat, nuorisotyö, nuorisotyönohjaajat, nuorisotyöntekijät, osaaminen, palvelutarpeet, tulevaisuus, työ

Sisällön kuvaus

Aineistossa nuorisoalan osaajat pohtivat, millaista nuorisotyötä tehdään tulevaisuudessa 2030 vuonna. Kysely on osa Tulevaisuuden nuorisotyön tekijät, paikat ja ympäristöt -tutkimushanketta. Aineiston on tuottanut nuorisotyön yhteistyöverkosto, eli Tampereen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Centria ammattikorkeakoulu, Diakonia ammattikorkeakoulu ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Mukana olivat myös Etelä-Pohjanmaan opisto, kirkkohallitus sekä nuorisotyön osaamiskeskuksista Kanuuna, Allianssi ja Nuorisotutkimusseura. Tutkimusta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.

Vastaajia pyydettiin kuvailemaan työtään nyt sekä näkemyksiään siitä, millaista nuorisotyö tulee olemaan tulevaisuudessa. Kysymykset koskivat muun muassa sitä, kenen kanssa työtä tehdään ja missä. Nuoristyön lisäksi kyselyssä pyydettiin arvioimaan Sitran Megatrendit 2020 -julkaisuun perustuvia väittämiä suhteessa tulevaisuudessa tehtävään nuorisotyöhön. Vastaajat arvioivat myös nuorisolaissa nuorisotyölle määritettyjä tavoitteita. Arkistoitu aineisto sisältää myös avokysymysten vastaukset.

Taustamuuttujina ovat vastaajan sukupuoli, koulutustaso, kokemusvuodet nuorisotyöstä, työskentelysektori, työskentelypaikkakunnan maakunta ja koko sekä nuorten ikäryhmä, jonka parissa vastaaja työskentelee. Tietoarkistoon on arkistoitu myös hankkeessa kerätty laadullinen aineisto: FSD3520 Nuorisotyön tulevaisuus ja osaamistarpeet 2030: ryhmähaastattelut 2020.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.