FSD3520 Nuorisotyön tulevaisuus ja osaamistarpeet 2030: ryhmähaastattelut 2020

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Humanistinen ammattikorkeakoulu

Asiasanat

järjestöt, kehittäminen, koulutus, kunnat, moniammatillisuus, muutos, nuoret, nuorisopalvelut, nuorisotyö, nuorisotyönohjaajat, osaaminen, seurakunnat, tulevaisuus, työ

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu viidestä fokusryhmähaastattelusta, joiden painopisteenä on tulevaisuuden nuorisotyö ja sen tarpeet. Aineisto on osa Tulevaisuuden nuorisotyön tekijät, paikat ja ympäristöt -tutkimushanketta ja se on toteutettu Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Hanketta on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö.

Keskustelun runkona toimivat tietyt kysymykset ja teemat. Fokusryhmähaastatteluissa selvitettiin muun muassa, mitä nuorisotyön osaaminen on nyt ja mitä se on vuonna 2030, millaisia muutoksia nuorisotoimialalla on tapahtunut ja millaiset yhteiskunnalliset muutokset ovat nuorisotyön kannalta merkittäviä. Haastatteluissa keskusteltiin myös digitaalisesta nuorisotyöstä, koulunuorisotyöstä, moniammatillisesta yhteistyöstä sekä yleisesti nuorisoalan koulutuksista ja työelämästä. Lisäksi haastatteluissa pohdittiin, miten koronaviruspandemia on vaikuttanut nuorisotyössä tarvittavaan osaamiseen ja ylipäänsä tulevaisuuteen.

Aineisto kerättiin nuorisotyöntekijöiltä ja nuorisoalan ammattilaisilta. Aineisto ei sisällä taustatietoja haastateltavista. Tämän kvalitatiivisen aineiston lisäksi hankkeessa kerättiin Tietoarkistoon arkistoitu kvantitatiivinen kyselyaineisto FSD3519 Nuorisotyön tulevaisuus ja osaamistarpeet 2020: kysely 2020.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.