FSD3524 Sinuiksi-palvelun kysymykset ja asiantuntijavastaukset 2014-2015

Aineisto on (A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä (CC BY 4.0).

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

  • Aineistoon ei liity muita kuvailevia tiedostoja

Tekijät

  • Sinuiksi ry. Sinuiksi tuki- ja neuvontapalvelu

Asiasanat

asiantuntijat, ihmissuhteet, itseilmaisu, keskusteluapu, kokemukset, psykososiaalinen tuki, seksuaalinen identiteetti, seksuaalinen käyttäytyminen, seksuaalisuus, seksuaalivähemmistöt, sukupuolen moninaisuus, sukupuoli-identiteetti, sukupuolivähemmistöt, tukipalvelut

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille suunnattuun Sinuiksi tuki- ja neuvontapalveluun lähetetyistä kysymyksistä ja näihin saaduista asiantuntijavastauksista. Kysymykset käsittelevät pääasiassa seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyviä ajatuksia sekä erinäisiä elämässä esiintyviä haasteita. Kysyjät ovat pääasiassa nuoria. Aineisto on kerätty osana Vain me kaksi? Affektiivinen eriarvoisuus intiimisuhteissa -tutkimushanketta.

Monet kysymys-vastauspareissa esiintyvät aiheet liittyvät erinäisiin seksuaalisuuden teemoihin, kuten seksuaaliseen suuntautumiseen, seksuaali-identiteettiin ja seksiin. Näihin sisältyy pohdinnat esimerkiksi aseksuaalisuudesta ja seksuaalisuuden moninaisuudesta. Aineistossa käsitellään myös sukupuoleen liittyviä asioita, kuten sukupuolen moninaisuutta, sukupuoli-identiteettiä, sukupuolen ilmaisua ja omaan sukupuolikokemukseen liittyviä ristiriitaisia kokemuksia. Kysymys-vastauspareissa ilmenee erilaisia huolia ja haasteita elämässä. Monet näistä liittyvät vertaistuen kaipuuseen sekä tunteista kertomisen vaikeuteen. Näiden lisäksi teemoja, joita aineistossa esiintyy ovat mielenterveys, identiteetti, ulostulon pohtiminen, seurustelu, yksinäisyys, kiusaaminen, parisuhde ja muut ihmissuhteet.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.