FSD3525 Naisten kokemuksia kehopositiivisesta selfie-valokuvauksesta 2018

Tekijät

  • Hynnä-Granberg, Kaisu (Turun yliopisto. Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos)

Asiasanat

Facebook, kampanjat, kehopositiivisuus, minäkuva, sosiaalinen media, ulkonäkö, valokuvaus, yhteisöllisyys

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu kirjoitusvastauksista ja haastatteluista, jotka käsittelevät "lupanäkyä" -kampanjaa ja kehopositiivisuutta. "Lupanäkyä" -kampanja on osa Ylen vuonna 2017 lanseeraaman Vaakakapinan toimintaa. Aineistonkeruu on tehty osana tutkimusprojektia Seksuaalisuus ja leikki mediakulttuurissa ja tutkimusta on rahoittanut Suomen Akatemia (hankenumero 309382).

Aineisto on kerätty kahdessa osassa, joista ensimmäinen osa koostuu viidestä kirjoitusvastauksesta ja toinen osa koostuu kirjoitusvastauksen lähettäneiden henkilöiden haastatteluista. Kirjoituspyyntö jaettiin Facebookin Jenny ja läskimyytinmurtajat -ryhmässä. Kirjoituspyynnössä vastaajia pyydettiin kertomaan, mitä "lupanäkyä" -kampanja merkitsee itselle, ja mitä merkityksiä on "lupanäkyä" -tunnisteella jaetulla omakuvalla. Kirjoitusvastauksen lähettäneitä henkilöitä haastateltiin aineistonkeruun toisessa vaiheessa. Haastatteluissa selvitettiin, millainen suhde haastateltavalla on selfieihin ja sosiaaliseen mediaan, ja kuinka paljon haastateltava käyttää sosiaalista mediaa. Lisäksi haastateltavilta kysyttiin "lupanäkyä" -kuvasta ja kuvan ottohetkestä, esimerkiksi millainen oma "lupanäkyä" -kuva on ja miten haastateltava päätti, minkä kuvan jakaa "lupanäkyä" -tunnisteella. Kaikki haastateltavat eivät ottaneet osaa "lupanäkyä" -kampanjaan omalla kuvallaan.

Taustatietoina on kysytty ikää ja sukupuolta. Aineistosta on tehty jatkokäyttäjälle html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.