FSD3528 Kansalaisten yhteiskunnalliset asenteet 2019

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Åbo Akademi. Institutet för samhällsforskning

Asiasanat

asenteet, demokratia, ilmastonmuutokset, kansalaisraadit, kansalaistoiminta, luottamus, poliittinen osallistuminen, politiikka, päätöksenteko, vaikuttaminen, yhteiskunnalliset vaikuttajat, äänestyskäyttäytyminen

Sisällön kuvaus

Aineistossa suomalaiset kertovat yhteiskunnallisista asenteistaan sekä ajatuksistaan politiikasta yleisesti ja Suomen näkökulmasta. Kysely käsittelee lisäksi kansalaisosallistumista demokraattisessa päätöksenteossa. Kysely toteutettiin Osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa (PALO) -hankkeessa. Hankkeen rahoittaja on Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto, hankenumerot 312671 ja 312676.

Kyselyssä kartoitettiin vastaajien kiinnostusta politiikkaan sekä heidän äänestys- ja kansalaistoiminta-aktiivisuuttansa. Vastaajat ottivat kantaa erilaisiin väittämiin yleisestä politiikasta, politiikan aikajänteestä ja tavoitteista sekä kansalaisten poliittisesta osallistumisesta Suomessa. Lisäksi kysyttiin vastaajien luottamuksesta niin politiikkaan, päätöksentekoon kuin muihin ihmisiin. Mukana oli myös muutama kysymys ilmastonmuutoksesta.

Taustamuuttujina ovat muun muassa vastaajan sukupuoli, syntymävuosi, koulutustaso, siviilisääty, uskonnollisuus, tulotaso, elämäntilanne ja asuinpaikan kaupunki-maaseutu-luokitus.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.