FSD3534 Lasten ja nuorten vapaa-aika: 7-9-vuotiaat 2018

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Opetus- ja kulttuuriministeriö. Valtion nuorisoneuvosto
  • Valtion liikuntaneuvosto
  • Nuorisotutkimusseura

Asiasanat

ajankäyttö, fyysinen aktiivisuus, harrastukset, hyvinvointi, lapset (ikäryhmät), lapsuus, liikunta, liikuntaharrastus, urheilu, vapaa-aika, vapaa-ajantoiminnat

Sisällön kuvaus

Aineistossa selvitettiin Suomessa asuvien 7-9 vuotiaiden lasten vapaa-ajanviettotapoja tarkentaen liikuntaan. Haastattelut tehtiin 7-9-vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Tiedonkeruun rahoitti valtion nuorisoneuvosto.

Aineistossa liikunnaksi lukeutui ohjatun harrastustoiminnan lisäksi omaehtoiset liikuntamuodot. Tutkimuskysymyksillä kartoitettiin, miten lapset viettävät vapaa-aikaansa, kuinka paljon he liikkuvat ja millaista liikuntaa he harrastavat. Lisäksi aineistossa pyrittiin selvittämään syitä harrastamattomuudelle. Kiinnostuneita oltiin myös siitä, miksi lapset harrastivat liikuntaa ja millä tapaa he haluaisivat liikkua.

Vanhemmilta kysyttiin, millaisia piirteitä he pitivät lastensa harrastuksilta toivottavina ja kuinka paljon he itse osallistuivat lastensa harrastuksiin. Heitä pyydettiin myös arvioimaan harrastuksesta aiheutuvien kustannusten määrää.

Taustamuuttujina aineistossa ovat lapsen äidinkieli ja sukupuoli, asuinpaikka, vanhempien koulutustaso, taloudellinen toimeentulo sekä huoltajien ja lasten määrä perheessä.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.