FSD3536 Nuorisobarometri 2019

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Valtion nuorisoneuvosto
  • Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto

Asiasanat

ammatinvalinta, arvot, nuoret, työ, työelämä, vapaa-aika, yrittäjyys

Sisällön kuvaus

Nuorisobarometrin 2019 pääteemoja ovat työ ja yrittäjyys.

Aluksi vastaajat määrittelivät, mitä toimintoja he pitävät työnä. Palkkatyötä tekeviltä ja yrittäjiltä kysyttiin työoloista, työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisesta, vastaako työ koulutusta sekä työelämässä koetusta syrjinnästä tai kiusaamisesta. Kaikilta vastaajilta kysyttiin elämän eri osa-alueiden tärkeydestä.

Anmmatinvalintaan liittyen kysyttiin toiveammatista sekä ammatin, toimialan ja uran valintaan vaikuttaneista tekijöistä ja saadusta ohjauksesta. Lisäksi esitettiin lukuisia väittämiä työelämästä, yrittäjyydestä, työttömyydestä, työttömistä, eläkkeestä ja toimeentulosta.

Yrittäjyyteen liittyen muilta kuin yrittäjiltä tiedusteltiin, aikovatko he tulevaisuudessa perustaa yrityksen. Yrittäjiltä kysyttiin, miten he päätyivät yrittäjiksi sekä yrityksen työntekijöistä. Lopuksi kaikilta kysyttiin, onko ystävä- ja lähipiirissä yrittäjiä ja kuinka tyytyväisiä vastaajat ovat taloudelliseen tilanteeseensa, vapaa-aikaansa ja elämäänsä.

Taustamuuttujina aineistossa ovat muiden muassa sukupuoli, ikä, asuinpaikka, äidinkieli, siviilisääty, koulutus, työsuhteen laatu, työaika, pääasiallinen toiminta, kotitalouden rakenne ja toimeentulo, äidin, isän ja puolison koulutustaso sekä työttöminä olevien työttömyysjakson pituus.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.