FSD3538 Pääkaupunkiseutulaisten nuorten aikuisten haastatteluja uskonnottomuudesta 2018

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Parkkinen, Tiina (Helsingin yliopisto)

Asiasanat

agnostisismi, ateismi, evankelis-luterilainen kirkko, kirkko (instituutio), kirkkoon kuulumattomat, kirkosta eroaminen, uskonnollisuus, uskonnot, uskonnottomuus, valtionkirkko

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu itsensä uskonnottomaksi mieltävien 1980- tai 90-luvulla syntyneiden pääkaupunkiseudulla asuvien nuorten aikuisten haastatteluista. Haastateltaville annettiin haastattelun yhteydessä tehtäväksi täyttää Kirkon tutkimuskeskuksen keräämää Gallup Ecclesiastica 2015 -kyselyä ja kommentoida samalla kutakin kysymysteemaa ääneen. Haastattelija esitti tutkittavalle vapaamuotoisen keskustelun yhteydessä myös täydentäviä lisäkysymyksiä.

Gallup Ecclesiastica kyselyn kysymykset, joihin haastateltava haastattelun yhteydessä vastasi, liittyivät muun muassa kirkkoon kuulumiseen ja kirkosta eroamiseen, kirkon tilaisuuksissa käymiseen, uskonnon harjoittamiseen sekä suhtautumiseen uskointoihin ylipäänsä. Haastateltavia pyydettiin myös kertomaan uskonnon roolista omassa lapsuudenkodissaan. Kyselyn välityksellä haastateltavilta tiedusteltiin myös suhtautumista siihen, jos omalla asuinalueella sijaitsisi jonkin uskonyhteisön kokoontumistila sekä suhtautumista esimerkiksi uskonnonopetukseen kouluissa ja uskonnollisen identiteetin ilmaisemiseen pukeutumalla.

Taustatietona on mainittu haastattelupäivä sekä haastateltavan sukupuoli, ammatti, ikä ja haastateltavan peitenimi. Aineistosta on tehty jatkokäyttäjälle html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.