FSD3538 Interviews on Nonreligion with Young Adults in the Capital Region 2018

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

  • Aineistoon ei liity muita kuvailevia tiedostoja

Tekijät

  • Parkkinen, Tiina (University of Helsinki)

Asiasanat

Evangelical Lutheran Church, agnosticism, atheism, church, defection from the church, irreligiousness, non-church members, religion, religiosity, religious affiliation

Sisällön kuvaus

The dataset consists of interviews with young adults born in the 1980s or 1990s who live in the Finnish capital region and identify themselves as nonreligious. During the interview, the interviewees were asked to fill out the Gallup Ecclesiastica 2015 survey collected by the Church Research Institute and comment on the questions out loud. The interviewer also presented the participants with additional questions on the themes of the interview.

The questions in the Gallup Ecclesiastica survey covered topics such as church affiliation, resigning from the church, attending church services, religious practice, and attitudes towards religion in general. The Gallup Ecclesiastica also contained questions on how the interviewees would feel if a meeting space for a religious community was located in their own neighbourhood, as well as their attitudes towards religion lessons at school and expressing religious identity through clothing. Additionally, the interviewees were asked to describe what role religion had played in their childhood homes.

Background information included the date on which the interview was held, the interviewee's gender, occupation, age, and the pseudonym assigned to the interviewee. The data were organised into an easy to use HTML version at FSD.

The dataset is available only in Finnish.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.