Kuvailu on saatavilla vain suomeksi (tulossa: englanninkielinen).

FSD3542 Haastattelut vertaistuesta ja kokemustiedosta lapsi- ja perhepalveluissa 2019-2020

Aineisto on käytettävissä (D) vain luovuttajan luvalla.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

  • Kuvailu on saatavilla vain tällä kielellä (tulossa: englanninkielinen)

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Malinen, Kaisa (Jyväskylän ammattikorkeakoulu)
  • Moilanen, Johanna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu)
  • Punna, Mari (Jyväskylän ammattikorkeakoulu)
  • Kiili, Johanna (Jyväskylän yliopisto)
  • Svenlin, Anu-Riina (Jyväskylän yliopisto)

Asiasanat

johtaminen, julkinen sektori, järjestöt, kokemusasiantuntijat, kokemustieto, osallistaminen, perhe-etuudet, riskit, sosiaalipalvelut, tukipalvelut, vertaistoiminta, vertaistuki

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu 24 lapsi- ja perhepalveluiden parissa työskentelevän esihenkilön haastattelulitteraatiosta. Haastatteluilla kartoitettiin organisaatioiden ja järjestöiden vertaistukeen ja kokemusasiantuntijoihin liittyviä toimintatapoja. Aineistonkeruu on tehty osana VerKo - Vertaistuen ja kokemusasiantuntijuuden paikka lapsi- ja perhepalveluissa -hanketta, jota on rahoittanut Työsuojelurahasto (hankenumero 180005) ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Haastattelut toteutettiin puhelimitse ja haastattelun osana oli virikemateriaalina listaus erilaisia kokemus- ja vertaistoimintaan liittyviä termejä. Haastatteluissa selvitettiin, millaista on vertaistuki- ja kokemusasiantuntijatoiminta haastateltavien organisaatioissa. Haastatteluilla kartoitettiin myös, millaisia termejä ja käsitteitä haastateltavien organisaatioissa käytetään. Haastateltavilta esihenkilöiltä kysyttiin myös vertaistuki- ja kokemusasiantuntijatoiminnan johtamisesta. Lisäksi kysyttiin, millaisia hyötyjä ja haittoja vertaistuki- ja kokemusasiantuntijatoimintaan liittyy haastateltavien organisaatioissa.

Taustatietoina on kysytty työvuosia nykyisessä tehtävässä ja työvuosia johtotehtävissä, toimintaympäristöä, työasemaa ja toiminta-aluetta. Aineistosta on tehty jatkokäyttäjälle html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.