FSD3543 Nuorisotyöntekijöiden ammatillinen työhyvinvointi 2021

The dataset is (D) available only by permission from the data depositor/creator.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Rauas, Minna (Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ry (NUOLI))

Keywords

nuoret, nuorisotyö, nuorisotyöntekijät, työhyvinvointi, työkyky, työmotivaatio, työtoverit, työtyytyväisyys, työviihtyvyys, työyhteisöt, työympäristö

Abstract

Aineistossa kartoitettiin Manner-Suomessa työskentelevien nuorisotyöntekijöiden ammatillista työhyvinvointia. Tutkimuksen toteutti Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat yhteistyössä Humanistisen ammattikorkeakoulun (HUMAK) kanssa. Tutkimusta rahoitti Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Aluksi vastaajilta tiedusteltiin, näkevätkö he itsensä työskentelemässä samoissa tai vastaavissa työtehtävissä tulevaisuudessa. Lisäksi heiltä kysyttiin, ovatko he harkinneet työpaikan tai alan vaihtoa viimeisen vuoden aikana ja jos ovat, mistä syistä.

Seuraavaksi vastaajille esitettiin erilaisia kysymyksiä ja väittämiä työhyvinvointiin liittyen. Heidän näkemyksiään kartoitettiin niin yleisestä työhyvinvoinnista kuin myös työyhteisön ja esihenkilötyöskentelyn vaikutuksesta työhyvinvointiin. Edelleen esitettiin kysymyksiä työhyvinvointitekijöistä, jotka liittyvät työn sisältöihin ja rakenteisiin.

Vastaajilta tiedusteltiin myös, millainen vaikutus verkostotyöskentelyllä on heidän työhyvinvointiinsa. Asiaa tuli tarkastella niin alan sisäisen verkostotyön kuin moniammatillisen verkostotyön näkökulmasta. Lopuksi vielä kartoitettiin erilaisten yhteiskunnallisten muutosten sekä nuorten (asiakkaiden) vaikutusta työhyvinvointiin.

Taustamuuttujina ovat sukupuoli, ikä, koulutus, työllisyyshistoria, työsuhteen laatu, työpaikan taustaorganisaatio, työpaikan sijaintikunnan koko sekä toteutettavan nuorisotyön toimenkuva ja työmuoto.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.