Kuvailu on saatavilla vain suomeksi (tulossa: englanninkielinen).

FSD3543 Nuorisotyöntekijöiden ammatillinen työhyvinvointi 2021

Aineisto on käytettävissä (D) vain luovuttajan luvalla.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

  • Kuvailu on saatavilla vain tällä kielellä (tulossa: englanninkielinen)

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Rauas, Minna (Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ry (NUOLI))

Asiasanat

nuoret, nuorisotyö, nuorisotyöntekijät, työhyvinvointi, työkyky, työmotivaatio, työtoverit, työtyytyväisyys, työviihtyvyys, työyhteisöt, työympäristö

Sisällön kuvaus

Aineistossa kartoitettiin Manner-Suomessa työskentelevien nuorisotyöntekijöiden ammatillista työhyvinvointia. Tutkimuksen toteutti Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat yhteistyössä Humanistisen ammattikorkeakoulun (HUMAK) kanssa. Tutkimusta rahoitti Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Aluksi vastaajilta tiedusteltiin, näkevätkö he itsensä työskentelemässä samoissa tai vastaavissa työtehtävissä tulevaisuudessa. Lisäksi heiltä kysyttiin, ovatko he harkinneet työpaikan tai alan vaihtoa viimeisen vuoden aikana ja jos ovat, mistä syistä.

Seuraavaksi vastaajille esitettiin erilaisia kysymyksiä ja väittämiä työhyvinvointiin liittyen. Heidän näkemyksiään kartoitettiin niin yleisestä työhyvinvoinnista kuin myös työyhteisön ja esihenkilötyöskentelyn vaikutuksesta työhyvinvointiin. Edelleen esitettiin kysymyksiä työhyvinvointitekijöistä, jotka liittyvät työn sisältöihin ja rakenteisiin.

Vastaajilta tiedusteltiin myös, millainen vaikutus verkostotyöskentelyllä on heidän työhyvinvointiinsa. Asiaa tuli tarkastella niin alan sisäisen verkostotyön kuin moniammatillisen verkostotyön näkökulmasta. Lopuksi vielä kartoitettiin erilaisten yhteiskunnallisten muutosten sekä nuorten (asiakkaiden) vaikutusta työhyvinvointiin.

Taustamuuttujina ovat sukupuoli, ikä, koulutus, työllisyyshistoria, työsuhteen laatu, työpaikan taustaorganisaatio, työpaikan sijaintikunnan koko sekä toteutettavan nuorisotyön toimenkuva ja työmuoto.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.