FSD3564 Asunnottomuustyö Suomessa: työpajatallenteet 2020-2021

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Tampereen yliopisto

Asiasanat

aikuissosiaalityö, asuminen, asunnottomat, asunnottomuus, moniammatillisuus, päihdeongelmat, sosiaalihuolto, sosiaaliset ongelmat, sosiaalityöntekijät, sosionomit, vertaisoppiminen

Sisällön kuvaus

Aineiston teemana on asunnottomuustyö ja sen sisältämien haasteiden kohtaaminen Suomessa. Aineisto on koottu tutkijaryhmän järjestämistä työpajoista, joihin asunnottomuustyön ammattilaiset osallistuivat. Aineisto sisältää 10 virtuaalisen työpajan litteraatit. Aineisto on osa hanketta Yhteinen ammatillinen toimijuus Suomen Asunto Ensin-työssä.

Työpajatyöskentelyssä asunnottomuustyön ammattilaiset alustivat muun muassa työskentelystä haastavissa ja väkivaltaisissa asiakastilanteissa, työtoiminnasta asumisyksikössä ja liikkuvan moniammatillisen tuen järjestämisestä asiakkaille. Työpajatyöskentely pohjautui kollektiivisen ammatillisen toiminnan pohjalle, eli osallistujat käsittelivät asunnottomuustyön haasteita vuorovaikutteisesti ja yhteisesti etsien niihin ratkaisuja eri näkökulmista. Työpajatyöskentely toteutettiin Zoom-alustalla.

Aineisto ei sisällä taustatietoja.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.