Kuvailu on saatavilla vain suomeksi (tulossa: englanninkielinen).

FSD3565 Verkkokysely nuorten media-arjesta 2020

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

  • Kuvailu on saatavilla vain tällä kielellä (tulossa: englanninkielinen)

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Harju, Auli (Tampereen yliopisto)
  • Ridell, Seija (Tampereen yliopisto)
  • Saariketo, Minna (Aalto-yliopisto)

Asiasanat

media, mediakulttuuri, mediankäyttö, mediaympäristö, nuoret, nuoret aikuiset, sosiaalinen media, tietoliikennelaitteet, verkkoympäristö, viestintäkulttuuri, älytekniikka

Sisällön kuvaus

Aineistossa selvitetään 16-30 -vuotiaiden media-arkea nykypäivänä sekä heidän toiveitaan koskien tulevaisuuden mediaa. Kysely on osa Media-alan tutkimussäätiön rahoittamaa Tulevaisuuden media-arki nuorten kuvittelemana -hanketta, jonka toteuttivat yhteistyössä Tampereen yliopiston Comet-tutkimuskeskus sekä Aalto-yliopiston informaatioverkoston koulutusohjelma.

Aluksi vastaajille esitettiin kysymyksiä koskien heidän käyttämiään mediateknisiä laitteita ja sosiaalisen median sovelluksia. Heiltä esimerkiksi tiedusteltiin, minkälaisia laitteita ja sovelluksia he säännöllisesti käyttävät sekä mihin tarkoitukseen. Seuraavaksi esitettiin kysymyksiä koskien vastaajien kokemuksia oman mediankäytön muuttamisesta sekä sen mahdollisesta rajoittamisesta. Edelleen vastaajia pyydettiin kuvailemaan, millä tapaa he ovat omaan mediankäyttöönsä tyytyväisiä tai tyytymättömiä. Kyselyn lopuksi pyrittiin vielä kartoittamaan vastaajien toiveita liittyen tulevaisuuden mediaan.

Taustamuuttujina aineistossa ovat syntymävuosi, sukupuoli, maakunta, perhemuoto, koulutus ja pääasiallinen toiminta.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.