FSD3566 Åbo Akademin humanistiset tutkijat ja avoin julkaiseminen 2020

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Fredriksson, Malin (Åbo Akademi. Humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekunta)

Asiasanat

Creative Commons -lisenssit, avoin tiede, avoin tieto, bibliometriikka, humanistiset tieteet, open access, tiedelehdet, tieteellinen julkaisutoiminta, tutkijat, tutkimus, vertaisarviointi (tieteellinen julkaiseminen)

Sisällön kuvaus

Aineistolla kartoitetaan Åbo Akademin humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekunnan tutkijoiden asenteita ja kokemuksia open access -julkaisemiseen liittyen. Kysymykset koskivat esimerkiksi vastaajien nykyistä tietämystä open access -julkaisusta sekä näkemyksiä tieteellisestä julkaisutoiminnasta tulevaisuudessa.

Kyselyssä selvitettiin aluksi vastaajien tietoisuutta avoimesta tieteellisestä tiedosta sekä näkemyksiä open accessiin liittyen, jonka jälkeen kysyttiin vastaajien omasta julkaisutoiminnasta sekä yliopiston tarjoamasta tuesta open access -julkaisemiseen. Seuraavaksi kartoitettiin vastaajien näkemyksiä siitä, millaisia muutoksia he uskovat tieteellisessä julkaisutoiminnassa tapahtuvan seuraavan kymmenen vuoden aikana. Lisäksi kysyttiin, mitkä tekijät edistäisivät vastaajan tutkimuksen avoimempaa saatavuutta ja mitkä tekijät puolestaan estävät vastaajaa julkaisemasta avoimesti saatavilla olevaa tietoa.

Taustamuuttujina aineistossa ovat vastaajan ikä, sukupuoli sekä tutkijanuran vaihe.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.