FSD3573 Kokemuksia kirjeäänestämisestä Suomen vuoden 2019 vaaleissa 2020-2021

Tekijät

  • Peltoniemi, Johanna (Helsingin yliopisto. Valtiotieteellinen tiedekunta)
  • Weide, Marjukka (Helsingin yliopisto. Valtiotieteellinen tiedekunta)
  • Nemcok, Miroslav (Helsingin yliopisto. Valtiotieteellinen tiedekunta)
  • Wass, Hanna (Helsingin yliopisto. Valtiotieteellinen tiedekunta)

Asiasanat

eduskuntavaalit, ennakkoäänestys, europarlamenttivaalit, haasteet (ongelmat), kokemukset, poliittinen osallistuminen, suomalaisuus, ulkosuomalaiset, vaalit, vaikuttaminen, äänestyskäyttäytyminen, äänestäminen, äänioikeus

Sisällön kuvaus

Aineisto käsittelee ulkosuomalaisten äänioikeutettujen ajatuksia ja kokemuksia kirjeäänestämisestä Suomen vaaleissa. Aineisto koostuu sekä kirjallisista vastauksista että haastatteluista. Aineisto on kerätty osana Facilitating Electoral Participation from Abroad (FACE) -tutkimushanketta ja sitä on rahoittanut Suomen Kulttuurirahasto.

Kirjoitusohjeiden ja haastattelukysymysten avulla kartoitettiin, mikä motivoi äänestämään, millaisia esteitä tai haasteita äänestämiseen liittyy ja miten äänestämistä voitaisiin helpottaa. Tarkastelun kohteena oli erityisesti kirjeäänestäminen uutena äänestystapana ja se, mitä kirjeäänestämisen mahdollisuus tarkoittaa ulkosuomalaisille. Kysymyksillä selvitettiin kokemuksia omatoimisen kirjeäänestyksen mieluisuudesta ja toimivuudesta, siihen mahdollisesti liittyvistä riskeistä sekä siitä, miten postiäänestyksen mahdollisuus on vaikuttanut äänestysaktiivisuuteen. Lisäksi selvitettiin, millainen vaikutus äänestysmuodolla on äänestämiskokemukselle ja mikä merkitys äänestämisen kokemuksella on.

Taustatietoina ovat päivämäärä, aineistotyyppi, onko äänestänyt tai yrittänyt äänestää kirjeen välityksellä ja onko äänestänyt ennakkoäänestyspaikalla vuonna 2019. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata. Tämän kvalitatiivisen aineiston lisäksi hankkeessa kerättiin Tietoarkistoon arkistoitu kvantitatiivinen kyselyaineisto FSD3575 Ulkosuomalaisten poliittinen osallistuminen 2019.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.