FSD3575 Ulkosuomalaisten poliittinen osallistuminen 2019

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Peltoniemi, Johanna (Helsingin yliopisto. Valtiotieteellinen tiedekunta)
  • Wass, Hanna (Helsingin yliopisto. Valtiotieteellinen tiedekunta)
  • Nemcok, Miroslav (Helsingin yliopisto. Valtiotieteellinen tiedekunta)
  • Weide, Marjukka (Helsingin yliopisto. Valtiotieteellinen tiedekunta)

Asiasanat

asuminen ulkomailla, eduskuntavaalit, ennakkoäänestys, europarlamenttivaalit, poliittinen osallistuminen, suomalaisuus, tyytyväisyys, ulkosuomalaiset, vaalit, vaikuttaminen, äänestyskäyttäytyminen, äänestäminen, äänioikeus

Sisällön kuvaus

Aineistossa selvitetään monipuolisesti ulkosuomalaisten poliittiseen osallistumiseen liittyviä asioita. Aineistossa on huomioitu erityisesti Suomen vuoden 2019 eduskuntavaalit ja niissä käyttöön otettu kirjeäänestys. Kysely on kerätty osana Facilitating Electoral Participation from Abroad (FACE) -tutkimushanketta. Tutkimus on jatkoa kyselylle FSD3463 Ulkosuomalaisten kansallinen identiteetti ja poliittinen osallistuminen 2014.

Kyselyssä kartoitettiin laajasti vastaajien äänestyskäyttäytymistä, yhteiskunnallista osallistumista sekä yleistä kiinnostusta politiikkaan. Vastaajia pyydettiin muun muassa arvioimaan erilaisia väittämiä liittyen kirjeäänestykseen, ulkosuomalaisiin sekä heidän asioidensa hoitoon ja poliittisen edustuksen vahvistamiseen Suomessa. Kyselyssä kartoitettiin myös vastaajien tyytyväisyyttä ja luottamusta erilaisiin tahoihin. Aineistossa on kolme laajaa avovastauksia sisältävää muuttujaa (q24, q25 ja q30), joissa on kysytty ehdokkaan valintaan vaikuttavista tekijöistä sekä syistä jättää äänestämättä. Avovastauksia on suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Taustamuuttujina aineistossa ovat muun muassa sukupuoli, syntymävuosi, koulutus, ammattiryhmä, siviilisääty, tietoja ulkomailla asumisesta, tietoja omasta ja perheen kansalaisuudesta, koettu luokkatausta ja sosiaalinen status. Tämän kvantitatiivisen aineiston lisäksi hankkeessa kerättiin Tietoarkistoon arkistoitu kvalitatiivinen aineisto FSD3573 Kokemuksia kirjeäänestämisestä Suomen vuoden 2019 vaaleissa 2020-2021.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.