FSD3581 Seurakuntien työntekijäkysely 2015

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

Asiasanat

avioliitto, evankelis-luterilainen kirkko, harrastukset, hengellisyys, kirkko (instituutio), naispappeus, perhe-elämä, seurakuntaliitokset, seurakuntatyö, tasa-arvo, työntekijät, työyhteisöt, uskonnolliset yhteisöt, uskonnollisuus

Sisällön kuvaus

Evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien työntekijäkyselyn 2015 teemoja ovat kirkon työ ja tulevaisuus, seurakuntien rakennemuutos ja strateginen suunnittelu, naispappeus, vuoden 2017 uusi avioliittolaki sekä kristilliset arvot ja etiikka.

Aluksi kartoitettiin vastaajan näkemyksiä työn, perheen ja vapaa-ajan harrastusten merkityksestä elämässä. Seuraavaksi vastaajalta kysyttiin kirkon toiminnasta ja asemasta yhteiskunnassa tulevaisuudessa. Rakennemuutokseen ja strategiseen suunnitteluun liittyen tiedusteltiin seurakuntarakenteen kehittämisen eri vaihtoehdoista sekä vastaajan työalan henkilöstömuutoksista ja niiden vaikutuksista työyhteisöön ja työn tekemiseen. Vastaajilta kysyttiin myös suhtautumisesta naispappeuteen, arjen uskonnollisuudesta ja arvoista sekä uskonnollisten yhteisöjen näkymisestä yhteiskunnallisessa elämässä. Vuoden 2017 avioliittolakiin liittyen kysyttiin, miten kirkon tulisi toimia avioliittolain uudistuksen jälkeen. Lisäksi tiedusteltiin, miten vastaaja suhtautuisi omalla asuinalueellaan sijaitseviin eri uskontokuntien kokoontumistiloihin.

Taustamuuttujina aineistossa ovat syntymävuosi, sukupuoli, työtehtävä, työskentelyn kesto kirkon tai kirkollisen järjestön palveluksessa, työskentelyseurakunnan koko, hiippakunta, työskentelypaikkakunnan tyyppi, vastaajan vuoden 2015 eduskuntavaaleissa äänestämä puolue sekä herätysliikkeeseen tai kristilliseen järjestöön kuuluminen.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.