FSD3586 Seurakuntien tunnettuus- ja mielikuvakysely 2021

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kallioinen, Sami (Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä)
  • Salin, Urpu (Espoon seurakunnat)
  • Holappa, Kimmo (Helsingin seurakuntayhtymä)

Asiasanat

COVID-19, evankelis-luterilainen kirkko, kirkko (instituutio), kirkolliset lehdet, kirkon jäsenyys, kirkosta eroaminen, koronavirukset, mielikuvat, seurakunnat, seurakuntayhtymät, uskonnollinen käyttäytyminen, uskonnollisuus

Sisällön kuvaus

Kyselyssä kartoitetaan evankelisluterilaisten seurakuntien tunnettuutta, palveluita sekä niihin liittyviä mielikuvia. Hankkeessa yhteistyökumppaneina toimivat Kirkon tutkimuskeskus ja NayaDaya Oy. Vastaava aineisto FSD3350 Seurakuntien tunnettuus- ja mielikuvakysely 2018 sisältää osin samoja kysymyksiä.

Aluksi kyselyssä kysyttiin seurakuntien herättämistä mielikuvista ja tunteista, jonka jälkeen vastaajia pyydettiin arvioimaan, miten seurakunnat ovat onnistuneet erilaisissa asioissa sekä mitkä ovat tärkeimpiä asioita, joihin seurakuntien tulisi toiminnassaan keskittyä. Seuraavaksi kysyttiin muun muassa, missä yhteyksissä vastaaja on törmännyt seurakuntaan ja millaisia kokemuksia vastaajalla on seurakuntien toiminnasta ja palveluista. Samassa yhteydessä kysyttiin myös seurakuntien toiminnoista koronapandemian aikana. Lisäksi kartoitettiin vastaajien seurakuntalehtien tuntemusta sekä kirkkoon kuulumista. Eri paikkakuntien paikallisissa kysymyksissä kysyttiin muun muassa seurakuntalehdistä ja seurakuntien muusta viestinnästä, kirkon ja omien arvojen yhteneväisyydestä sekä seurakuntatoimiston palveluista ja toiminnasta.

Taustamuuttujina aineistossa ovat vastaajan ikä, sukupuoli, asuinkunta, seurakunta, ammattiryhmä, koulutustausta sekä tieto siitä, kuuluuko tai onko vastaaja kuulunut kirkkoon.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.