FSD3587 Argumentin laadun arviointitutkimus 2018

Aineisto on (A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä (CC BY 4.0).

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Herne, Kaisa (Tampereen yliopisto)
  • Kestilä-Kekkonen, Elina (Tampereen yliopisto)
  • Mattinen, Laura (Tampereen yliopisto)
  • Sipinen, Josefina (Tampereen yliopisto)

Asiasanat

argumentointi, arviointi, asenteet, luottamus, persoonallisuus, politiikka

Sisällön kuvaus

Tutkimusaineisto selvittää, miten väitteen esittäjä vaikuttaa vastaajien arvioon argumentin pätevyydestä. Argumenttien teemat ovat irtisanomissuoja, tuulivoiman rakentaminen, tuloerot ja susien kaatoluvat. Aineisto on koottu osana Suomen Akatemian hankkeita Polut poliittiseen luottamukseen (Consortium of Trust Research: Pathways to Political Trust, CONTRE, 2015-2019) ja Osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa (Participation in Long-Term Decision-Making, PALO, 2017-2022, hankenumero 326662).

Vastaajat jaettiin satunnaisesti neljään ryhmään argumentin esittäjän mukaan. Argumentin esittäjät olivat puolueellisia, puolueettomia tai vastahakoisia. Yhdessä ryhmässä argumentit esitettiin ilman, että esittäjä mainittiin. Kyselyn argumentteja ovat "Irtisanomissuojaa pitää heikentää alle 20 henkeä työllistävissä yrityksissä, koska se vähentäisi niiden toimintaan liittyviä taloudellisia riskejä", "Tuulivoimaloita on rakennettava lisää, koska tuulivoiman käyttö on tehokas keino hillitä ilmastonmuutosta", "Valtiovallan pitää ryhtyä toimenpiteisiin tuloerojen vähentämiseksi, koska alhaiset tuloerot kasvattavat kaikkien hyvinvointia" ja "Susien kaatolupia pitää lisätä, koska se lisäisi susilaumojen läheisyydessä asuvien suomalaisten turvallisuudentunnetta". Väittämien esittäjinä olivat esimerkiksi yrityksen omistaja ja työntekijät, tuulivoimaloita rakentavan yrityksen toimitusjohtaja ja tuulivoimapuiston lähellä asuva, pieni-, keski- ja suurituloinen sekä susilauman läheisyydessä asuva ja luonnonsuojelujärjestön jäsen. Vastaajat arvioivat väittämän pätevyyttä sekä väittämän esittäjän asiantuntemusta, luotettavuutta ja kiinnostuneisuutta.

Lopuksi kysyttiin, mitä mieltä vastaajat itse ovat irtisanomissuojaan, tuulivoiman rakentamiseen, tuloeroihin ja susien kaatolupiin liittyvistä väittämistä. Vastaajien persoonallisuuden piirteitä kartoitettiin itsearvioinnilla (suppea Big Five-mittari sekä Machiavellianismi-mittari). Tiedusteltiin myös vastaajien puoluekantaa, poliittista vasemmisto-oikeisto -orientaatiota, kiinnostusta yhteiskunnallisiin asioihin ja luottamusta ihmisiin ja instituutioihin.

Taustamuuttujina ovat vastaajan sukupuoli, ikä, äidinkieli, asuinalue, koulutus ja kotitalouden nettotulot.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.