FSD3590 Itseen liittyvä ajattelu ja katsekeila 2021-2022

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

Asiasanat

katsekontakti, kognitiivinen psykologia, kognitiiviset prosessit, kokeellinen psykologia, persoonapronominit, psykologia, sosiaalinen kognitio, tiedostaminen, tunnistaminen

Sisällön kuvaus

Aineisto sisältää osallistujien vastaukset kokeellisen psykologian tehtäviin. Aineisto on kerätty kokeellisen psykologian tutkimuksessa, jossa tutkittiin itseen liittyvän tiedonkäsittelyn ja katseen suunnan tulkitsemisen yhteyttä. Aineistossa on yhdistettynä alkuperäiseen kokeeseen vuonna 2021 osallistuneiden ja toisintokokeeseen vuonna 2022 osallistuneiden vastaukset.

Aineistossa on osallistujien vastaukset kolmeen tehtävään. Ensimmäisessä tehtävässä vastaajia pyydettiin kirjoittamaan kolmeen kysymykseen kuhunkin vähintään viidellä lauseella joko itsestään tai muista ihmisistä riippuen vastaajaryhmästä. Toisessa tehtävässä vastaajien piti arvioida, katsovatko esitetyt kasvokuvat suoraan heitä kohti. Kolmannessa tehtävässä vastaajien piti täydentää lauseita heistä sopivimmalla persoonapronominilla. Kunkin tehtävän välissä vastaajat vastasivat yhteen tarkkaavaisuutta mittaavaan kysymykseen. Alkuperäisessä kokeessa osallistujat vastasivat kaikkiin kolmeen tehtävään ja toisintokokeessa vain ensimmäiseen ja kolmanteen tehtävään.

Taustamuuttujina aineistossa ovat sukupuoli, ikä ja koulutus vuosina sekä tietoja vastaajan osallistumiseen käyttämästä tietokoneesta.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.