FSD3594 Lasten ja huoltajien sosiaaliset verkostot Turun seudulla 2018

Tekijät

Asiasanat

huoltajat, koululaiset, luottamus, mielipiteet, nuoret, onnellisuus, perhe-elämä, sosiaaliset suhteet, vapaa-aika, ystävät

Sisällön kuvaus

Aineistossa on kartoitettu kuudesluokkalaisten nuorten ja heidän huoltajiensa hyvinvointia ja sosiaalisia suhteita. Teemoina aineistossa ovat muun muassa vapaa-ajan käyttö ja harrastukset, ystävyyssuhteet, koti ja perhe sekä ajatukset elämästä ja muista ihmisistä.

Kuudesluokkalaisilta kysyttiin esimerkiksi, mihin käyttää vapaa-aikaansa, montako harrastusta on ja miten tyytyväinen on elämäänsä. Sitten kysyttiin muun muassa, kuinka monta ystävää vastaajalla on ja miten usein kouluajan ulkopuolella tapaa ystäviään. Lisäksi kuudesluokkalaisilta selvitettiin kodin asumisjärjestelyitä ja perheasioita. Kyselyssä tiedusteltiin myös ajatuksia ja mielipiteitä sosiaalisiin suhteisiin, luottamukseen ja asenteisiin liittyen. Oppilaat vastasivat kyselyyn joko paperisella tai verkkolomakkeella. Kyselyyn vastaamista ohjasi joko luokan opettaja tai aineiston keräyksestä vastaava tutkija. Opettajille oli laadittu tätä tehtävää varten erilliset ohjeet.

Kuudesluokkalaisten huoltajilta kysyttiin perheen kokoonpanosta ja kuudesluokkalaisen asumisjärjestelyistä. Lisäksi kysyttiin huoltajien ajatuksista ja mielipiteistä vapaa-aikaan, ystävyyteen sekä muihin ihmisiin liittyen. Huoltajat vastasivat kyselyyn verkkolomakkeella.

Taustatietoja aineistossa ovat lapsen ikä ja sukupuoli, huoltajan syntymävuosi, sukupuoli, koulutustaso ja päätoimi sekä kotona käytettävät kielet (luokiteltuina), kotitalouden nettotulot, samassa taloudessa asuvien huoltajien ja alaikäisten määrä (luokiteltuina).

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.