FSD3595 Eurooppalaiset tieteelliset seurat 2019

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

Asiasanat

kansainvälisyys, tiedeviestintä, tieteellinen julkaisutoiminta, tieteenalat, tutkimusrahoitus, tutkimustoiminta, vaikuttaminen, yhteistyö

Sisällön kuvaus

Aineisto käsittelee ja kartoittaa yhteiskuntatieteitä ja humanistisia aloja edustavien tieteellisten seurojen toimintaa Euroopassa. Aineisto kerättiin osana Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) ja Tampereen yliopiston projektia, jossa tarkoituksena oli selvittää tieteellisten seurojen toimintaa ja edistää tieteellisten seurojen näkyvyyttä.

Ensiksi vastaajilta kysyttiin taustatietoja, kuten seuran edustamaa tieteenalaa, seuran toiminta-aluetta, toiminnan tavoitteita ja seuran ydintehtäviä. Kyselyllä selvitettiin seuran taloutta ja organisoitumista, esimerkiksi oliko seuralla palkallisia työntekijöitä vuonna 2019. Lisäksi tiedusteltiin seuran jäsenyydestä muun muassa, keistä seuran jäsenistö koostuu ja mitä jäsenetuja seura tarjoaa. Seuran julkaisutoiminnasta, seminaari- ja konferenssitoiminnasta sekä seuran tutkimustoiminnasta kysyttiin myös. Näiden jälkeen kysyttiin yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja avoimeen tieteeseen liittyvästä vaikuttamistyöstä sekä seurojen välisestä yhteistyöstä. Lopuksi tiedusteltiin, onko seuran tarkoitus käynnistää uusia toimintamuotoja.

Aineisto ei sisällä taustatietoja vastaajista.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.