FSD3596 Tieteelliset seurat Suomessa 2018

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

Asiasanat

tiedeviestintä, tieteellinen julkaisutoiminta, tieteenalat, tutkimusrahoitus, tutkimustoiminta, vaikuttaminen, yhteistyö

Sisällön kuvaus

Aineisto käsittelee ja kartoittaa tieteellisten seurojen toimintaa Suomessa. Aineisto kerättiin osana Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) ja Tampereen yliopiston projektia, jossa tarkoituksena oli selvittää tieteellisten seurojen toimintaa ja edistää tieteellisten seurojen näkyvyyttä.

Ensiksi vastaajilta kysyttiin taustatietoja, kuten seuran edustamaa tieteenalaa, seuran toiminta-aluetta, toiminnan tavoitteita ja seuran ydintehtäviä. Sen jälkeen tiedusteltiin, minkä takia seura on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen. Kyselyllä selvitettiin seuran taloutta ja organisoitumista, esimerkiksi oliko seuralla palkallisia työntekijöitä vuonna 2018. Lisäksi tiedusteltiin seuran jäsenyydestä muun muassa, keistä seuran jäsenistö koostuu ja mitä jäsenetuja seura tarjoaa. Seuran julkaisutoiminnasta, seminaari- ja konferenssitoiminnasta sekä seuran tutkimustoiminnasta kysyttiin myös. Näiden jälkeen kysyttiin yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja tiedeviestinnästä sekä avoimeen tieteeseen liittyvästä vaikuttamistyöstä. Sitten kysyttiin, pitääkö seura yhteyttä muihin suomalaisiin tieteellisiin seuroihin ja miten seura toteutti yhteydenpitoa niihin. Lopuksi kysyttiin, onko seuran tarkoitus käynnistää uusia toimintamuotoja.

Aineisto ei sisällä taustatietoja vastaajista.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.