Kuvailu on saatavilla vain suomeksi (tulossa: englanninkielinen).

FSD3612 Hyvinvointityö ja työyhteisöjen hyvinvointi keskisuomalaisissa kouluissa etäkouluaikana 2020

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

  • Kuvailu on saatavilla vain tällä kielellä (tulossa: englanninkielinen)

Aineistoon liittyvät tiedostot

  • Aineistoon ei liity muita kuvailevia tiedostoja

Tekijät

  • Sainio, Miia (Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta)
  • Hämeenaho, Pilvi (Jyväskylän yliopisto. Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta)

Asiasanat

COVID-19, etätyö, henkilöstö, hyvinvointi, koulut, opettajat, oppilaat, työhyvinvointi, työolot, työyhteisöt

Sisällön kuvaus

Kysely kartoittaa koettua hyvinvointia, hyvinvointityötä ja työolosuhteita keskisuomalaisissa peruskouluissa koronan aiheuttamissa poikkeusoloissa etäkoulujakson (18.3.-13.5.2020) aikana. Kysely on jatkoa aineistolle FSD3611 Hyvinvointityö ja työyhteisöjen hyvinvointi keskisuomalaisissa kouluissa 2020. Aineisto kuuluu Yhteistyöllä hyvinvointia kouluyhteisöön -hankkeeseen, joka on osa Keski-Suomen hyvinvointiosaajien (KeHO) verkoston toimintaa. Aineisto sisältää myös avovastauksia.

Aluksi selvitettiin vastaajien erilaisia kouluun, oppilaisiin ja henkilökuntaan liittyviä huolenaiheita. Lisäksi kartoitettiin useilla väittämillä vastaajien työolosuhteita, jaksamista ja hyvinvointia. Osa väittämistä esitettiin myös aineistossa FSD3611. Aineistossa on käytetty esimerkiksi mittareita BBI-9 (Bergen Burnout Inventory) ja UWES-3 (Ultra-Short Measure for Work Engagement). Katso lisätietoa kyselylomakkeen rakentamisesta kohdassa Käytön ja kuvailun oheismateriaalit.

Aineiston taustamuuttujia ovat vastaajan sukupuoli, työrooli, työkokemus, työnkuva etäkoulujaksolla sekä koulutyyppi.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.