FSD3614 Hyvinvointitutkimus 2017

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Laihiala, Tuomo (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta)
  • Saari, Juho (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta)
  • Uusitalo, Hannu

Asiasanat

asuminen, elinolot, elintaso, elämänlaatu, hyvinvointi, ihmissuhteet, poliittinen osallistuminen, sosiaaliset suhteet, työolot, vapaa-aika

Sisällön kuvaus

Aineisto on osittainen toisinto akateemikko Erik Allardtin kansainvälisesti tunnetusta vuoden 1972 hyvinvointitutkimuksesta (FSD1017). Aineisto kartoittaa suomalaisten hyvinvoinnin eri ulottuvuuksia: elintasoa, yhteisyyttä sekä itsensä toteuttamisen, onnellisuuden ja tyytymättömyyden kokemuksia. Työryhmä sai Hyvinvointi Suomessa 1972 ja 2017 - akateemikko Erik Allardtin Hyvinvoinnin ulottuvuuksia -hankkeen toistamiseen Suomen kulttuurirahaston apurahan Paavo Koskisen rahastosta.

Vastaajilta kysyttiin mm. asumisesta, työstä, työllisyydestä, yhteiskunnallisesta osallistumisesta, tasa-arvosta, väestöryhmien vastakohtaisuuksista ja terveydestä. Lisäksi tiedusteltiin ystävistä, niiden määrästä, ystävyyssuhteiden kestosta ja intensiteetistä. Kyselyssä kartoitettiin myös vastaajien perhe-, sukulaisuus- ja naapuruussuhteita. Edelleen kysyttiin harrastuksista, vapaa-ajasta sekä poliittisesta aktiivisuudesta. Lisäksi aineisto sisältää 18 k-alkuista konstruoitua muuttujaa, jotka liittyvät Allardtin hyvinvoinnin osatekijöihin ja indikaattoreihin (having, loving, being).

Taustamuuttujina olivat muiden muassa vastaajan sukupuoli, ikä, siviilisääty, ammatti/asema, koulutus, tuloluokka, elämäntilanne, kotona asuvien lasten ikäryhmät ja lukumäärä, asunnon tyyppi, aluemuuttujia, puoluekanta sekä talouden koko ja tuloluokka.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.