FSD3617 Ikääntyvien vammaisten kirjoituksia elämästään 2021

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Era, Salla (Jyväskylän yliopisto. Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikkö)

Asiasanat

henkilökohtaiset avustajat, ikääntyminen, ikääntyneet, kehitysvammat, kehitysvammat, omaishoitajat, toimintarajoitteet, vammaisuus, vammautuminen

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu ikääntyvien vammaisten kirjoituksista. Kirjoituskutsulla pyrittiin löytämään vastaajiksi henkilöitä, jotka ikääntyvät vamman kanssa, jotka ovat vammautuneet tai jolle on tullut toimintarajoitteita ikääntymisen myötä.

Kirjoituskutsussa annettiin muutamia ohjaavia apukysymyksiä, joita vastaaja sai halutessaan käyttää kirjoittamisen inspiraationa. Apukysymyksissä kysyttiin mm. sitä, minkälaisia ajatuksia ikääntyminen vamman kanssa tai iän mukanaan tuomat toimintarajoitteet herättävät, onko vastaaja saanut riittävästi tukea ja apua toimintarajoitteiden tai vammojen tuomiin haasteisiin ja sitä, kohdellaanko vastaajaa omasta mielestään eri tavalla nyt, kun hän on ikääntynyt tai kun hänelle on tullut toimintarajoitteita. Lisäksi tarjottiin mahdollisuutta kirjoittaa esimerkiksi toimintarajoitteiden vaikutuksista omaan identiteettiin, arjen kulkuun tai harrastuksiin. Vastata sai niin pitkästi tai lyhyesti kuin halusi.

Taustatietona kysyttiin sukupuolta, ikäryhmää, mihin vamman tai ikääntymisen tuomat toimintarajoitteet liittyvät, sekä sitä, onko kunta myöntänyt vastaajalle vammais- tai vanhuspalveluja.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.