FSD3618 Kertomuksia korona-ajasta 2021

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Vasara, Paula (Jyväskylän yliopisto. YFI-laitos)

Asiasanat

COVID-19, etätyö, harrastukset, karanteeni, koti, pandemiat, pelko, perhe-elämä, poikkeusolot, rajoitukset, sosiaaliset suhteet, suojautuminen, yksinäisyys, ystävät

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu kirjoituksista liittyen ihmisten kokemuksiin korona-ajasta.

Kirjoituskutsulla kerätyn aineiston avulla pyrittiin hankkimaan tietoa siitä, millaisena korona-aika on eri ihmisille näyttäytynyt oman arjen näkökulmasta. Vastaajia pyydettiin kirjoittamaan esimerkiksi siitä, millaista heidän elämänsä oli ennen korona-aikaa, sen aikana ja millaisia ajatuksia tulevaisuus heissä herättää. Kirjoittaa sai vapaasti siitä, mikä pandemian aikana tuntui tärkeältä ja merkitykselliseltä juuri vastaajan näkökulmasta.

Kirjoituskutsussa annettiin muutamia kirjoittamista ohjaavia apukysymyksiä. Apukysymyksissä pyydettiin pohtimaan mm. sitä, onko korona-aika tarkoittanut vastaajan kohdalla muutoksia vai onko hänen elämänsä jatkunut pääpiirteittäin entisellä tavalla. Apukysymyksissä kysyttiin myös esimerkiksi sitä, onko korona-aikana vastaajalle muodostunut uudenlaisia tapoja, tai paikkoja, joissa hän viettää aikaansa. Lisäksi kysyttiin vastaajan tulevaisuuden odotuksista, sekä merkityksistä, joita hän liittää omaan kotiinsa. Vastaajalle tarjottiin myös mahdollisuutta kuvailla tavanomaista päiväänsä.

Taustatietona kysyttiin sukupuolta, ikäryhmää sekä sitä, asuuko vastaaja kaupunkimaisessa vai maaseutumaisessa ympäristössä. Arkistoinnin yhteydessä taustatiedoista tuotettiin erillinen html-hakemisto, jonka avulla aineistoa on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.