FSD3622 Kuntavaaliehdokkaat 2021

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

Asiasanat

COVID-19, asenteet, ehdokkaat, kieli ja kielet, kunnallispolitiikka, kuntavaalit, maahanmuuttajat, mielipiteet, motiivit (vaikuttimet), poliittinen käyttäytyminen, politiikka, puolueet, syyt, vaalirahoitus, yhteiskunnallinen asema

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa kartoitettiin vuoden 2021 kuntavaaliehdokkaiden yhteiskunnallista taustaa, motiiveja lähteä ehdolle sekä ehdolle asettumisen kannalta tärkeitä voimavaroja.

Kyselyn alussa selvitettiin vastaajan syitä asettua ehdolle sekä sitä, mikä tai kuka tähän päätökseen on vaikuttanut. Vastaajan poliittisia mielipiteitä ja aatteita kartoitettiin esittämällä erilaisia mielipidekysymyksiä ja selvitettiin, mitkä asiat ovat mahdollisesti vaikuttaneet näiden muodostumiseen. Vastaajilta tiedusteltiin myös, keitä he ajattelevat edustavansa mahdollisina päättäjinä.

Kyselyssä tiedusteltiin myös vastaajan vaalikampanjoinnista, ja siitä, miten koronaepidemia ja siitä seurannut vaalien siirtäminen vaikutti omaan kampanjaan. Vastaajilta kysyttiin aiempia ehdokkuuksia eri vaaleissa ja valituksi tulemisen kertoja sekä toimimista kunnallisissa luottamustehtävissä. Lisäksi kartoitettiin, ketkä auttavat vastaajia erilaisissa vaalikampanjointiin liittyvissä asioissa.

Taustamuuttujina aineistossa ovat sukupuoli, ikä, oma ja vanhempien syntymämaa, äidinkieli, koulutus, siviilisääty, perherakenne, ehdokaskunnassa asuttujen vuosien määrä, aluemuuttuja, ammattiasema, millä sektorilla työskentelee, tulot ja yhteiskuntaluokka.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.