FSD3631 Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto 2008

Aineisto on (A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä (CC BY 4.0).

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kansalliskirjasto

Asiasanat

kirjastoaineistot, kirjastot, kirjastotietokannat, kokoelmat, palvelut, tieteelliset kirjastot, tilastot

Sisällön kuvaus

Aineisto sisältää Suomen tieteellisten kirjastojen tilastotietoja vuodelta 2008 kansanvälisten kirjastotilastostandardien mukaisesti. Se kattaa tietoja ja tunnuslukuja kirjastojen tiloista, toimipisteistä, kokoelmista, palveluista, hankinnoista, käytöstä, käyttäjistä, aukioloajoista, taloudesta ja henkilökunnasta. Aineistoa on kerätty kansalliskirjastosta, yliopistokirjastoista, ammattikorkeakoulukirjastoista sekä muutamasta erikoiskirjastosta. Kerääjäorganisaatiot on eritelty datatiedostoissa: daF3631_1-tiedostossa on yliopistokirjastojen ja daF3631_2-tiedostossa muiden tieteellisten kirjastojen tietoja.

Tilastotietojen koonnissa organisaatiot ovat soveltaneet seuraavia standardeja: ISO 2789 (International library statistics), ISO 11620 (Library performance indicators) ja ISO TR20983 (Performance indicators for electronic library services). Lisätietoa aineistonkeruusta on KITT-käyttäjän käsikirjassa (ks. Käytön ja kuvailun oheismateriaalit/Aineistoon liittyvät tiedostot).

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.