Kuvailu on saatavilla vain suomeksi (tulossa: englanninkielinen).

FSD3649 Kansalaisuuden kuilut ja kuplat -koronakysely 2020

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

  • Kuvailu on saatavilla vain tällä kielellä (tulossa: englanninkielinen)

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

Asiasanat

COVID-19, ilmastopolitiikka, poliittinen päätöksenteko, sosiaaliturva, talouspolitiikka, työelämä, työllistyminen, työllisyysaste, työttömyyskorvaukset

Sisällön kuvaus

Tässä tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten mielipiteitä liittyen erilaisiin poliittisiin toimiin koronakriisin aikana. Vastaajat ottivat kantaa väitteisiin, jotka käsittelivät koronakriisiä, sosiaaliturvaa, ilmastopolitiikkaa sekä mahdollisia keinoja talouden elvyttämiseksi ja työllisyysasteen nostamiseksi. Aineisto kerättiin osana Kansalaisuuden kuilut ja kuplat (BIBU) -hanketta, joka tutkii, miten talouden rakennemuutokset haastavat poliittista päätöksentekoa. BIBU selvittää kansalaisten ja päätöksentekijöiden toimintakykyä sekä poliittisia intressejä ja tunteita. Hankkeessa on mukana kuusi eri yliopistoa ja tutkimuslaitosta, ja sitä vetää professori Anu Kantola Helsingin yliopistosta.

Ensimmäiseksi vastaajille esitettiin erilaisia talouspoliittisia toimia, joiden kannatusta kyselyssä kartoitettiin. Toimet liittyivät esimerkiksi ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan, vuorotteluvapaisiin sekä työelämään yleisemmin. Työelämään liittyvien toimien lisäksi esitettiin väitteitä opiskeluun, sosiaaliturvaan, ilmastopolitiikkaan sekä tulevaisuusinvestointeihin liittyen. Toiseen osioon sisältyi myös väittämiä koronaviruksesta. Lopuksi vastaajilta kysyttiin heidän omasta työllisyystilanteestaan sekä yhteiskunnallisesta asemastaan.

Aineiston taustamuuttujia ovat muun muassa ikä, sukupuoli, asuinpaikka, koulutustaso, yhteiskunnallinen asema, työmarkkina-asema sekä tulot.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.