FSD3650 Kansalaisuuden kuilut ja kuplat -päättäjäkysely 2020

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

Asiasanat

asenteet, eliitit, ilmastopolitiikka, mielipiteet, poliittinen päätöksenteko, päättäjät, sosiaaliturva, talouspolitiikka, työllisyyspolitiikka, vaikuttaminen, yhteiskunnalliset vaikuttajat, yhteiskunta, yhteiskuntapolitiikka

Sisällön kuvaus

Tässä tutkimuksessa selvitettiin suomalaisen eliitin mielipiteitä liittyen erilaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Kyselyyn vastasi politiikan, talouden, hallinnon, tutkimuksen ja median eliittiä. Vastaajat ottivat kantaa väitteisiin, jotka käsittelivät sosiaaliturvaa, ilmastopolitiikkaa, työllisyyspolitiikkaa, maahanmuuttoa sekä mahdollisia keinoja talouden elvyttämiseksi. Lisäksi selvitettiin päättäjien yhteiskunnallista toimintaa, demokratia-asenteita sekä keskinäistä yhteydenpitoa. Aineisto kerättiin osana Kansalaisuuden kuilut ja kuplat (BIBU) -hanketta, joka tutkii, miten talouden rakennemuutokset haastavat poliittista päätöksentekoa. BIBU selvittää kansalaisten ja päätöksentekijöiden toimintakykyä sekä poliittisia intressejä ja tunteita.

Ensimmäiset kysymykset liittyivät talouden ja työllisyyden kohentamiseen sekä ilmastopolitiikkaan. Vastaajia pyydettiin arvioimaan väittämiä, jotka käsittelivät esimerkiksi sosiaaliturvaa, verotusta, työehtoja, koulutusta ja koronapandemiaa.

Seuraavaksi selvitettiin vastaajien aktiivisuutta poliittisessa päätöksenteossa ja käytettyjä vaikuttamisen keinoja sekä mielipiteitä liittyen kansalaisten poliittiseen osallistumiseen. Vastaajien tuli muun muassa valita, mihin kaikkiin yhteiskunnan johtaviin tahoihin he ovat olleet yhteydessä viimeisen vuoden aikana ja mikä on ollut tämän yhteydenpidon tärkein tavoite. Tämän jälkeen selvitettiin vastaajien asenteita yhteiskuntaa sekä esimerkiksi työttömyyskorvauksen ja toimeentulotuen saajia kohtaan.

Lopuksi vastaajia pyydettiin arvioimaan omaa yhteiskunnallista asemaa sekä miten se on muuttunut tai tulee muuttumaan. Tämän lisäksi kysyttiin myös koetusta stressistä ja yksinäisyydestä.

Taustamuuttujina ovat vastaajan sukupuoli, syntymävuosi, siviilisääty, koulutustaso, bruttotulot, viikkotyöaika, eliittiryhmäjäsenyys, ammattiyhdistysjäsenyys, puoluekanta, sijoittuminen poliittisilla akseleilla ja perheen toimeentulo lapsuudessa.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.