FSD3651 Rahapelaaminen Suomessa 2021

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Veikkaus Oy

Asiasanat

hyvinvointi, läheiset, nettipokeri, ongelmapelaaminen, pelaaminen, rahapelit, riippuvuus, vedonlyönti, veikkauspelit, velat

Sisällön kuvaus

Aineistossa selvitetään 15-74-vuotiaiden suomalaisten rahapelaamista ja ongelmapelaamisen laajuutta, sekä niihin liittyviä tekijöitä. Kyselyn on toteuttanut Veikkaus Oy pyrkimyksenään tuottaa ajantasaista tietoa rahapelaamisen tuottamien terveyshaittojen laajuudesta, sekä arvioida suunnittelemiensa vastuullisuustoimien vaikuttavuutta.

Aluksi kysyttiin, olivatko vastaajat pelanneet elämänsä aikana jotain rahapeliä. Myöntävästi vastanneilta kysyttiin, olivatko he pelanneet jotain rahapeliä viimeisen 12 kuukauden aikana. Tämän jälkeen kartoitettiin, pelattiinko rahapelejä internetissä, ja pelattiinko kotimaisten vai ulkoimaisten palveluntarjoajien pelejä. Lisäksi tiedusteltiin syitä ulkomaisten rahapelien pelaamiseen. Seuraavaksi kysyttiin, kuinka usein erilaisia rahapelejä, kuten nettipokeria, arvontapelejä ja vedonlyöntipelejä pelattiin, ja pyydettiin arvioimaan kuinka paljon rahaa rahapeleihin käytettiin keskimäärin yhden viikon aikana.

Kyselyn loppuosa käsitteli vastaajien suhdetta rahapelaamiseen. Kartoitettiin, kuinka usein hävittyjä rahoja yritettiin voittaa takaisin, ja oliko omasta menestyksestä rahapelaamisessa valehdeltu muille ihmisille. Lisäksi kysyttiin, oliko pelejä pelattu enemmän kuin oli alkuperin ollut aikomus, ja oliko pelaaminen aiheuttanut syyllisyydentunteita. Kysyttiin myös, oliko rahapelaamiseen liittynyt lopettamisen vaikeutta, poissaoloja töistä tai opiskelusta, pelaamisen piilottelua läheisiltä, tai kiistelyä rahankäytöstä läheisten kanssa.

Rahankäyttöön liittyen kysyttiin myös, oltiinko rahapelien pelaamista varten lainattu rahaa läheisiltä, pankilta tai muilta luottolaitoksilta, myyty omaa tai perheen omaisuutta tai otettu pikavippejä. Lisäksi kysyttiin, koettiinko oma rahapelaaminen ongelmalliseksi, ja oliko kukaan ulkopuolinen puuttunut pelaamiseen. Lopuksi pyydettiin kertomaan, millaisten pelien pelaamisen koettiin aiheuttavan ongelmia pelaamisen hallinnan kanssa. Tutkimuksessa on käytetty Suomen oloihin sovitettua, ongelmapelaamista kuvaavaa South Oaks Gambling Screen (SOGS-R)-mittaria.

Taustamuuttujina aineistossa ovat ikäryhmä, sukupuoli, tilastollinen kuntaryhmä, maakunta, suuralue, koulutusaste, pääasiallinen toiminta ja keskimääräiset kuukausitulot.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.