Kuvailu on saatavilla vain suomeksi (tulossa: englanninkielinen).

FSD3652 Pakkomuuttajien kokemuksia perheenyhdistämisestä 2018-2020

Aineisto on käytettävissä (D) vain luovuttajan luvalla.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

  • Kuvailu on saatavilla vain tällä kielellä (tulossa: englanninkielinen)

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

Asiasanat

byrokratia, epäoikeudenmukaisuus, ihmiskauppa, maahanmuutto, maahanmuuttopolitiikka, pakolaiset, pakolaisuus, perheenyhdistäminen, rasismi, sodat

Sisällön kuvaus

Aineisto sisältää pakolaisena tai turvapaikanhakijana Suomeen tulleiden henkilöiden haastatteluja perheenyhdistämisestä. Haastateltavilla oli perheenyhdistämishakuprosessi joko kesken, tai he olivat luopuneet yrityksestä tuoda perheenjäseniä Suomeen prosessin vaikeuden vuoksi. Aineisto on kerätty osana Suomen Akatemian rahoittamaa hanketta "Perheen erossaolo, maahanmuuttostatus ja arjen turvallisuus: haavoittuvien maahanmuuttajien kokemuksia ja strategioita".

Haastatteluissa haastateltavilta kysyttiin perheenyhdistämiseen liittyvien kokemusten lisäksi muun muassa elämästä alkuperäisessä kotimaassa ja Suomeen saapumisesta. Haastateltavilta kysyttiin myös perheen eroamiseen liittyvistä tuntemuksista sekä siitä, onko haastateltava löytänyt Suomesta henkilöitä, joihin voi luottaa ja joilta saa apua. Lisäksi kysyttiin esimerkiksi haastateltavan arjesta ja elämästä Suomessa sekä tulevaisuuden suunnitelmista.

Taustatiedot vaihtelevat haastattelusta riippuen. Kaikissa haastatteluissa taustatietona on mainittu ikäryhmä, sukupuoli ja alkuperäinen kotimaa. Lisäksi useissa haastatteluissa on mainittu esimerkiksi haastateltavan perheenyhdistämisprosessin vaihe, äidinkieli ja perherakenne. Aineistosta on tehty jatkokäyttäjälle html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.