FSD3656 Kansalaispulssi 3/2022

Aineisto on (A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä (CC BY 4.0).

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Tilastokeskus
  • Valtioneuvoston kanslia

Asiasanat

COVID-19, Venäjän hyökkäys Ukrainaan 2022, koronavirukset, kriisit, luottamus, mieliala, rokotteet, suojautuminen, terveys, tiedonkulku, toimeentulo, toimintaohjeet, turvallisuus, viestintä, viranomaiset

Sisällön kuvaus

Kansalaispulssi selvittää suomalaisten korona-ajan mielipiteitä viranomaisten toiminnasta, tiedonkulusta sekä vastaajan mielialasta ja huolenaiheista. Aineisto sisältää kysymyksiä myös Ukrainan kriisistä ja toiminnasta kriisitilanteessa.

Tämän kierroksen kyselyssä kartoitettiin vastaajien luottamusta eri instituutioihin sekä toisiin ihmisiin. Vastaajien mielialaa kartoitettiin ja lisäksi esitettiin väittämiä vastaajan elämäntilanteesta, elämän merkityksellisyydestä ja yhteenkuuluvuudesta. Lisäksi kysyttiin luottamuksesta tulevaisuuteen ja koetusta stressistä. Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan suomalaisten kriisimielialaa tällä hetkellä.

Tiedonsaantiin ja viestintään liittyen tiedusteltiin edelleen, miten tasapuolista, luotettavaa, avointa ja selkeää viranomaisten viestintä on ollut. Korona-ajan toimintaa selvitettiin kysymällä, kuinka hyvin vastaaja on noudattanut koronaviruksen leviämistä ehkäiseviä suosituksia. Kysyttiin myös koronarokotteiden ottamisesta.

Ukrainan kriisiin ja sotaan liittyen kysyttiin vastaajien turvallisuudentunteesta, huolista sekä talouspakotteiden hyväksyttävyydestä. Lisäksi kysyttiin vastaajien toiminnasta kriisitilanteessa, yhteiskunnallisessa ja maailmanpoliittisessa tilanteessa, jossa koronaepidemia, Ukrainan tilanne ja ilmastonmuutos vaikuttavat ihmisten elämään. Tiedusteltiin esimerkiksi vastaajien omasta varautumisesta, tarvittavista ohjeistuksista, muiden auttamisesta ja vapaaehtoistehtävistä.

Taustamuuttujina olivat vastaajan sukupuoli, ikäryhmä, maakunta, koulutus sekä tietoja kotitalouden rakenteesta ja taloudellisesta tilanteesta.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.