FSD3668 Päätöksentekokoe usean kierroksen yhteisvarantopelistä 2020

Aineisto on (A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä (CC BY 4.0).

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

Asiasanat

käyttäytymistaloustiede, palkkiot, pelit, päätöksenteko, roolit

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu päätöksentekolaboratoriossa kerätystä koeasetelmasta, jossa koehenkilöiden tehtävänä oli tietokoneella tehtävässä kokeessa sekä sijoittaa koevaluuttaa yhteisvarantoon että nostaa valuuttaa yhteisvarannosta.

Kokeessa osallistujat jaettiin kolmen henkilön ryhmiin arpomalla. Ryhmän jäsenet merkittiin päätöksentekojärjestystä vastaavin numeroin yhdestä kolmeen. Kokeessa oli kymmenen kierrosta, joilla jokaisella kierroksella osallistuja sai alkupääomaksi 10 yksikköä koevaluuttaa. Jokaisella kierroksella tehtiin kaksi päätöstä, joista ensimmäinen päätös koski, paljonko osallistuja sijoittaa alkupääomastaan yhteiseen varantoon ja paljonko hän jättää sitä itselleen. Toinen päätös koski sitä, paljonko osallistuja nostaa koevaluuttaa yhteisestä varannosta. Yhteisestä varannosta nostetut rahat lisättiin osallistujan oman alkupääoman osuuteen. Suurin summa, jonka osallistuja pystyi nostamaan kullakin kierroksella, oli 30 koevaluuttaa, mikäli yhteisvaranto oli osallistujan päätöksentekovuorolla vähintään tämän suuruinen. Käytettävissä olevat resurssit eivät siirtyneet kierrosten välillä, vaan alkupääoma ja yhteisvaranto nollaantuivat.

Ryhmän jäsenet tekivät sijoituspäätöksensä samanaikaisesti, mutta nostopäätökset tehtiin järjestysnumeroiden määräämässä järjestyksessä. Ennen omien sijoitus- ja nostopäätöksensä tekemistä ryhmien jäsenet pystyivät viestimään keskenään chatin avulla. Chat-keskusteluun liittyi joitakin sääntöjä, kuten se, että sijoituksia ja nostoja koskevat ehdotukset piti perustella ja viesteissä ei saanut olla tietoja, joilla ryhmän jäsenen olisi voinut tunnistaa.

Koevaluutta muunnettiin kokeen lopuksi euroiksi, jolloin yksi koevaluutta vastasi 50 senttiä. Kokeesta saatu palkkio määräytyi sen perusteella, paljonko osallistuja oli pitänyt alkupääomastaan ja paljonko oli nostanut ryhmän yhteisvarannosta. Varsinaisen kokeen loputtua arvottiin kullekin osallistujalle yksi palkkion määräävä kierros. Osallistujille maksettiin palkkiona kokeesta se summa, jonka osallistuja oli ansainnut kyseisellä kierroksella.

Aineisto ei sisällä taustatietoja osallistujista.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.