Kuvailu on saatavilla vain suomeksi (tulossa: englanninkielinen).

FSD3669 Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan jäsenkysely 2021

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

  • Kuvailu on saatavilla vain tällä kielellä (tulossa: englanninkielinen)

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö (Otus)

Asiasanat

järjestötoiminta, opiskelijaelämä, opiskelijat, palvelut, palvelutarpeet, tapahtumat, tiedekunnat, vaikuttaminen, viestintä, yliopistot, ylioppilaskunnat

Sisällön kuvaus

Aineistossa kartoitetaan Helsingin yliopiston opiskelijoiden kokemuksia ylioppilaskunnan toiminnasta. Huomion kohteena ovat erityisesti jäsenten tietoisuus, tarpeet ja osallistuminen ylioppilaskunnan toimintaan. Kyselyn on toteuttanut Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus ja rahoittanut Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY).

Aluksi vastaajilta kysyttiin taustatietoja heidän opiskelustaan. Sen jälkeen kartoitettiin vastaajien tietämystä ylioppilaskunnan ja sen jäsenten yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoista ja mahdollisuuksista. Kysyttiin, miten vastaajat kokivat pystyvänsä vaikuttamaan tiedekunnan opintoasioihin ja ylioppilaskunnan toimintaan. Vaikuttamiseen liittyen tiedusteltiin myös, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet päätökseen äänestää tai olla äänestämättä edustajistovaaleissa.

Seuraavat kysymykset kartoittivat tietämystä ylioppilaskunnan tarjoamista palveluista. Pyrittiin selvittämään, mitä palveluita vastaajat käyttivät ja millaisia palveluntarpeita heillä oli. Lisäksi kysyttiin, millaisten asioiden kehittämiseen HYYn tulisi vaikuttaa. Tämän jälkeen kysymykset käsittelivät HYYn järjestämiä tapahtumia sekä viestintää.

Taustamuuttujina aineistossa ovat muun muassa pääasiallinen toiminta, opintojen aloitusvuosi, tiedekunta, opintojen vaihe, äidinkieli, sukupuoli, ikäryhmä ja vähemmistöihin kuuluminen.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.