Kuvailu on saatavilla vain suomeksi (tulossa: englanninkielinen).

FSD3670 Yliopisto-opiskelijoiden toimeentulokysely 2021

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

  • Kuvailu on saatavilla vain tällä kielellä (tulossa: englanninkielinen)

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö (Otus)

Asiasanat

asuminen, asumistuki, asunnottomuus, elintaso, opintoetuudet, opintolainat, opintotuki, taloudellinen asema, toimeentulo, työssäkäynti, varallisuus, yhteisöasuminen

Sisällön kuvaus

Aineistossa kartoitetaan yliopisto-opiskelijoiden toimeentuloa, työssä käymistä, asumista ja niissä tapahtuneita muutoksia. Tutkimuksen on toteuttanut Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus ja rahoittanut Tampereen ylioppilaskunta (TREY), Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY), Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY), Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) sekä Åbo Akademis Studentkår (ÅAS).

Aluksi vastaajilta kysyttiin huoltajien toimeentulosta, toiselle paikkakunnalle opintojen perässä muuttamisesta, asumismuodosta ja asunnottomuudesta sekä talouden menojen jakamisesta. Vastaajia pyydettiin arvioimaan kuukausittaisten menojen suuruutta. Kysyttiin, saivatko vastaajat opintorahaa tällä hetkellä suoritettuihin opintoihin, ja miltä opintotukikuukausien riittävyys tällä hetkellä näytti. Kiinnostuneita oltiin myös opintolainan nostamisen syistä sekä vastaajien muista tulonlähteistä, kuten vanhemmilta tai muilta läheisiltä saadusta tuesta.

Seuraavaksi kysyttiin työnteosta, syistä tehdä töitä opintojen ohella sekä työnteon vaikutuksista opintojen etenemiseen. Vastaajia pyydettiin arvioimaan oman varallisuuden riittävyyttä ja omia työllistymismahdollisuuksia valmistumisen jälkeen. Lisäksi tiedusteltiin, olivatko vastaajat viimeisen 12 kuukauden aikana nostaneet kulutusluottoja, hakeneet ruoka-apua tai tehneet muita toimia tiukan rahatilanteen vuoksi. Lopuksi kysyttiin koronapandemian vaikutuksista taloudelliseen tilanteeseen.

Taustamuuttujia aineistossa ovat muun muassa opintojen aloitusvuosi, korkeakoulu, tiedekunta, ikäryhmä, sukupuoli, äidinkieli, huollettavien lasten määrä sekä vähemmistöihin kuuluminen.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.