Kuvailu on saatavilla vain suomeksi (tulossa: englanninkielinen).

FSD3673 Pelaaminen, työ ja terveys -kysely 2022

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

  • Kuvailu on saatavilla vain tällä kielellä (tulossa: englanninkielinen)

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

Asiasanat

ajankäyttö, asenteet, digihyvinvointi, digitaaliset pelit, kokemukset, liikunta, ongelmapelaaminen, pelaaminen, pelit, rahankäyttö, rahapelit, terveydentila, työ, työkyky

Sisällön kuvaus

Aineistossa kartoitetaan suomalaisten hyvinvointia, työntekoa ja videopelaamista. Osa vastaajista on vastannut myös vuonna 2021 toteutettuun vastaavanlaiseen kyselyyn: FSD3689 Pelaaminen, työ ja terveys -kysely 2021. Molempiin kyselyihin vastanneet (n=492) on mahdollista yhdistää vuoden 2021 kyselyyn satunnaisen tunnistemuuttujan avulla.

Aluksi vastaajilta kysyttiin koetusta terveydentilasta ja elämänlaadusta, jonka jälkeen siirryttiin käsittelemään digitaalisten pelien pelaamista. Heiltä kysyttiin peliaiheisiin asioihin käytetystä ajasta, pelaamisen taustalla olevista syistä sekä pelaamisen seurauksista. Lisäksi heiltä tiedusteltiin rahapelaamisesta sekä liikunnan määrästä. Pelaamattomilta vastaajilta kysyttiin erikseen, miksi he eivät pelaa digitaalisia pelejä.

Seuraavaksi kysyttiin vastaajien käsitystä itsestään ja hyvinvoinnistaan. Kyselyyn vastanneita pyydettiin arvioimaan omaa huolestuneisuuttaan ja ahdistuneisuuttaan. Tämän jälkeen tiedusteltiin muun muassa koetusta alakulosta, yksinäisyydestä, tulevaisuususkosta sekä oman arvon tunteesta. Lopuksi kysyttiin myös työstä palautumisesta sekä tämänhetkisestä työkyvystä.

Kysely lisältää seuraavat mittarit: Gaming addiction scale (GAS7), Internet Gaming Disorder Test (IGDT10), Gaming disorder test (GDT), Problem gaming test (THL1), PROMIS General Mental Health (GMH-2), PROMIS General Physical Health (GPH-2), Work ability index (WAI), Work recovery question (WR), Perceived loneliness (PL), Pathological gambling (BBDS), General anxiety disorder scale 2 (GAD-2) ja Beck Depression Inventory (BDI).

Taustamuuttujina aineistossa ovat muun muassa ikä, sukupuoli, työllisyystilanne sekä alue, jolla asuu.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.