Kuvailu on saatavilla vain suomeksi (tulossa: englanninkielinen).

FSD3674 Ikäihmisten hoiva ja palvelut 2015

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

  • Kuvailu on saatavilla vain tällä kielellä (tulossa: englanninkielinen)

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kröger, Teppo (Jyväskylän yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos. Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta)
  • Van Aerschot, Lina (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta)

Asiasanat

arki, asuminen, avuntarve, hoivapalvelut, itsenäinen selviytyminen, julkiset palvelut, läheiset, omaishoito, palvelut, sosiaalipalvelut, terveydentila, terveyspalvelut, yksityiset palvelut

Sisällön kuvaus

Aineistossa selvitetään yli 75-vuotiaiden ikäihmisten kokemuksia palveluista ja tarpeista. Tutkimus toteutettiin Jyväskylässä ja Tampereella. Aikaisemmin samanlainen aineisto kerättiin vuonna 2010.

Aluksi kysyttiin vastaajien asumisesta ja heidän yhteyksistään läheisiinsä. Edelleen kysyttiin vastaajien arjen haasteista ja selviytymisestä sekä kuka mahdollisesti auttaa heitä arjessaan. Vastaajilta pyydettiin myös arvioimaan avun riittävyyttä ja tulevaisuuden kehitystä. Kysyttiin myös, antoivatko vastaajat säännöllisesti apua tai hoivaa jollekin läheiselle.

Seuraavat kysymykset käsittelivät sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaa. Vastaajia pyydettiin edelleen arvioimaan palveluiden kehitystä. Edelleen kysyttiin, mitä palveluita vastaajat käyttivät ja mistä he hankkivat tarvitsemansa palvelut. Vastaajilta pyydettiin näkemyksiä julkisen ja yksityisen sektorin tarjoamista palveluista. Kysyttiin myös, miten hyvin palvelut vastasivat avuntarvetta, ja miten vastaajat rahoittivat tarvitsemansa palvelut. Lopuksi selvitettiin vastaajien terveydentilaa kysymällä mahdollisista sairauksista, vammoista sekä muistamisesta.

Taustamuuttujina aineistossa ovat sukupuoli, ikä, siviilisääty, lasten ja sisarusten lukumäärä, asumismuoto, kotitalouden tulot ja koulutustausta.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.