FSD3690 Texasin yliopiston Austinin opiskelijakysely käsiaselaista 2019

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Turun yliopisto. Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton -keskus
  • Heiskanen, Benita (Turun yliopisto. Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton -keskus)
  • Butters, Albion (Turun yliopisto. Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton -keskus)
  • Kestilä-Kekkonen, Elina (Tampereen yliopisto. Johtamiskorkeakoulu)
  • Kähkönen, Lotta (Turun yliopisto. Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton -keskus)
  • Ruoppila, Sampo (Turun yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos)

Asiasanat

aseenkanto, itsepuolustus, kampukset, käsiaseet, lainsäädäntö, lait, turvallisuus, turvattomuus, väkivalta, väkivaltarikokset, yliopistot

Sisällön kuvaus

Aineisto selvittää Texasin yliopiston Austinin opiskelijoiden näkemyksiä Texasissa 1.8.2016 voimaan tulleesta käsiaselaista ("Campus Carry", SB-11). Aineisto on kerätty osana Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan rahoittamaa Turvallisuuden tähden - Texasin käsiaselain sukupuolipolitiikka -projektia.

Aluksi vastaajilta kysyttiin mielipiteitä liittyen käsiaselakiin ja oikeuksiin kantaa piilotettua käsiasetta yliopistokampuksella. Tiedusteltiin, miten vastaajat suhtautuivat käsiaseiden tuomiseen kampusalueelle, ja lisäsikö vai vähensinkö oikeus tuoda käsiaseita kampukselle turvallisuuden tunnetta. Lisäksi kysyttiin, uskoivatko vastaajat käsiaselain vaikuttavan väkivallan määrään tai naisten turvallisuuteen ja pitäisikö kampusalueen turvallisuudesta huolehtiminen jättää ammattilaisten vastuulle.

Seuraavaksi vastaajilta kysyttiin, kuinka usein ja avoimesti opiskelijayhteisössä käsiaselaista puhuttiin. Kiinnostuneita oltiin, kokivatko vastaajat aktivismin vaikuttaneen heidän mielipiteisiinsä liittyen käsiaselakiin, ja olivatko vastaajat itse osallistuneet aktivismiin. Kysymykset käsittelivät myös yleisemmällä tasolla kampusalueen turvallisuutta.

Lopuksi vastaajilta tiedusteltiin, mistä syystä he mahdollisesti omistivat ampuma-aseita ja oliko heidän kotonaan lapsuudessa ollut ampuma-aseita. Lisäksi pyydettiin näkemyksiä liittyen muihin yhteiskunnallisiin aiheisiin.

Taustamuuttujina aineistossa ovat ikäryhmä, tiedekunta, poliittinen kanta, uskonto, Texasissa asuttujen vuosien määrä, etnisyys, sukupuoli ja sosioekonominen tausta.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.