FSD3691 Terveysteknologian aloilla tutkimus- ja innovaatiotyötä tekevät tohtorinaiset 2018-2020

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Nordic Centre of Excellence on Women in Technology Driven Careers (NORDWIT)

Asiasanat

hyvinvointiteknologia, naiset, perhe, sukupuoli, tasa-arvo, tohtorit, työ, työelämä, työmarkkinat, työpaikat, työura, työyhteisöt, urakehitys

Sisällön kuvaus

Aineisto sisältää terveysteknologian alalla työskenteleville tohtorintutkinnon suorittaneille naisille tehtyjä haastatteluja. Aineisto on kerätty osana Uppsalan yliopiston, Tampereen yliopiston ja Länsi-Norjan tutkimusinstituutti Vestlandsforskinging NORDWIT-hanketta (Nordic Centre of Excellence on Women in Technology Driven Careers).

Haastatteluissa haastateltavia pyydettiin kertomaan tutkimus- ja innovaatiotyötä koskeva uraelämäkertansa. Lisäksi kysyttiin nykyisestä työtilanteesta ja -yhteisöstä, tulevaisuuden suunnitelmista, sukupuolesta T&I-työssä sekä työn ja perheen yhteensovittamisesta. Haastateltavat kertovat työuran alkamisesta, merkittävistä käänteistä, siirtymistä ja uratavoitteistaan sekä työpaikan sijainnin merkityksestä ja perheen vaikutuksesta uravalintoihin. Haastateltavat kertovat myös muun muassa mitkä asiat ovat auttaneet haastateltavia työuralla, millaista kannustusta ja millaisia verkostoja heillä on ollut. Lisäksi haastatteluissa käsitellään työn merkitystä elämässä sekä työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista. Sukupuolen vaikutusta nykyisessä työssä ja työpaikassa arvioidaan, samoin kuin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman näkyvyyttä haastateltavan työssä. Oman tutkimusryhmän toimintaa, sen rakentamista, kansainvälistymistä ja sukupuolten tasa-arvon edistämistä pohditaan myös. Yrittäjyydestä kertovat yrittäjinä työskentelevät, mutta myös muut pohtivat ajatuksia yrittäjyydestä omalla kohdallaan. Koska haastattelut olivat elämäkerrallisia, niissä kerrotut kokemukset ajoittuivat uran eri vaiheisiin ja eri vuosikymmenille, enimmäkseen 2000- ja 2010-luvuille. Haastattelujen kesto oli 1,5-2 tuntia.

Taustatietona haastateltavasta kerrotaan mm. syntymävuosikymmen, lasten lukumäärä, ylin tutkinto, pääasiallinen tieteenala, työtehtävä sekä työpaikan tyyppi. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.