Kuvailu on saatavilla vain suomeksi (tulossa: englanninkielinen).

FSD3696 Liikkuva nuorisotyö: työntekijöiden ja nuorten haastatteluja 2021-2022

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

  • Kuvailu on saatavilla vain tällä kielellä (tulossa: englanninkielinen)

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

Asiasanat

etsivä nuorisotyö, kokemukset, kunnat, liikkuva työ, nuoret, nuorisopalvelut, nuorisotyö, nuorisotyönohjaajat, nuorisotyöntekijät, työ

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu liikkuvan nuorisotyön ammattilaisten ja vapaaehtoisten sekä liikkuvaa nuorisotyötä hyödyntävien nuorten haastattelulitteraatioista ja yhdestä kuvia sisältävästä tiedostosta. Haastatteluissa selvitettiin Aseman Lasten koordinoimien Walkers-autojen eli Wautojen toimintaa eri paikkakunnilla. Aineisto sisältää yksilö- ja ryhmähaastatteluita sekä haastattelumuistiinpanoja. Haastattelurunkoja oli neljä erilaista: nuorisotyöntekijöillä, nuorisopalveluiden esihenkilöillä, nuorilla ja vapaaehtoisilla työntekijöillä omansa.

Haastatteluissa kysyttiin työntekijöiltä aluksi liikkuvasta nuorisotyöstä ja Wauto-toiminnasta haastateltavan paikkakunnalla sekä mitä hyötyä Wautosta on nuorten näkökulmasta paikkakunnalla. Lisäksi kysyttiin muun muassa, millaista Wautossa työskentely on ollut ja mitä osaamista liikkuva nuorisotyö on vaatinut nuorisotyöntekijöiltä. Lisäksi haastatteluissa kysyttiin, miten Wauto tavoittaa nuoria, ja onko toiminnassa ollut vapaaehtoisia. Lopuksi kysyttiin tiivistystä, millaista liikkuva nuorisotyö ja Wauto-toiminta on ollut. Esihenkilöiden haastatteluissa kysyttiin osittain samoja kysymyksiä kuin työntekijöiltä, mutta lisäksi kysyttiin liikkuvan nuorisotyön johtamisesta sekä ajatuksia Walkers-brändistä ja Aseman Lapset ry:stä. Jos Wauto-toiminta oli jo kunnassa loppunut, kysyttiin, miten toiminta jatkui tai loppui, millainen oli Wauton kutsuperiaate ja mitä haasteita ja hyviä puolia liikkuvaan nuorisotyöhön kuului. Nuorten haastatteluissa kysyttiin muun muassa, miksi käy Wautolla, milloin ja miksi kävi ensimmäistä kertaa Wautolla, ja miksi kaikki nuoret eivät käy Wautolla. Lisäksi kysyttiin, millaisia toivomuksia liikkuvalle nuorisotyölle on tulevaisuudessa. Nuorilta kysyttiin myös, käyttääkö muita vastaavia palveluita. Haastattelun lopuksi nuoria pyydettiin jatkamaan Wautoa koskevia lauseita. Vapaaehtoisilta työntekijöiltä kysyttiin muun muassa, mikä oli motiivi lähteä vapaaehtoiseksi, millaista toiminta ja vapaaehtoisena oleminen on ollut, miten kuvailisi Wauton toimintaa ja millainen auto on työvälineenä ja tilana.

Taustatietona mainitaan haastatteluajankohta, haastateltavan rooli ja ammatti sekä sukupuoli. Nuorten taustatietoina oli myös ikä. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.