Kuvailu on saatavilla vain suomeksi (tulossa: englanninkielinen).

FSD3703 Työkyvyn strateginen johtaminen ja työterveysyhteistyö: henkilöstöjohto 2018

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

  • Kuvailu on saatavilla vain tällä kielellä (tulossa: englanninkielinen)

Aineistoon liittyvät tiedostot

  • Aineistoon ei liity muita kuvailevia tiedostoja

Tekijät

  • Keva

Asiasanat

henkilöstö, henkilöstöjohtaminen, henkilöstöstrategiat, julkinen sektori, työhyvinvointi, työkyky, työterveys, työterveyshuolto, työtyytyväisyys, työura, työviihtyvyys

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa selvitettiin, miten julkisen alan organisaatioiden henkilöstön työkykyä ja työuria voidaan tukea johtamisen keinoin sekä yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.

Aluksi kyselyssä tiedusteltiin organisaatioiden henkilöstöstrategioista ja henkilöstöjohtamiseen liittyvistä tavoitteista. Lisäksi tiedusteltiin, miten organisaatioissa ennakoidaan eri aihealueisiin ja niiden vaikutuksista työhyvinvointiin sekä yleisesti henkilöstöön. Edelleen tiedusteltiin, miten organisaatioissa käsitellään ja seurataan työkykyä ja -hyvinvointia.

Tämän jälkeen kysyttiin tarkemmin työkyvyn ja työurien tukemisen toimenpiteistä. Myös työterveyshuollon järjestämisestä sekä näkemyksistä työterveyshuollon toiminnasta oltiin kiinnostuneita. Lisäksi työterveyshuoltoon liittyen tiedusteltiin yleisiä arvioita työterveyshuollon tilasta organisaation näkökulmasta sekä toisaalta kysyttiin myös työterveyshuollon onnistumisia.

Seuraavaksi vastaajia pyydettiin arvioimaan eri näkökulmista henkilöstön työkyvyn edistämistä ja sen tukemista yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Lopuksi tiedusteltiin vielä erilaisista työkyvyn aktiivisen tuen toimintatavoista, kuten varhaisesta ja tehostetusta tuesta sekä arvioita niistä erilaisten väittämien kautta.

Taustamuuttujina aineistossa ovat tehtävä ja ammattinimike sekä tieto onko johtoryhmän jäsen.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.