Kuvailu on saatavilla vain suomeksi (tulossa: englanninkielinen).

FSD3704 Työkyvyn strateginen johtaminen ja työterveysyhteistyö: henkilöstöjohto 2021

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

  • Kuvailu on saatavilla vain tällä kielellä (tulossa: englanninkielinen)

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Keva

Asiasanat

henkilöstö, henkilöstöjohtaminen, henkilöstöstrategiat, julkinen sektori, työhyvinvointi, työkyky, työterveys, työterveyshuolto, työtyytyväisyys, työura, työviihtyvyys

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa selvitettiin, miten julkisen alan organisaatioiden henkilöstön työkykyä ja työuria voidaan tukea johtamisen keinoin sekä yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.

Aluksi tiedusteltiin organisaation käytössä olevista henkilöstöstrategioista ja henkilöstöjohtamiseen liittyvistä tavoitteista. Lisäksi tiedusteltiin, miten organisaatiossa ennakoidaan henkilöstöön liittyvissä eri aihealueissa ja miten työkykyä ja -hyvinvointia seurataan sekä mitataan. Edelleen tiedusteltiin, miten organisaatiossa käsitellään työkyvyttömyydestä johtuvia kustannustietoja.

Seuraavaksi kysyttiin, miten työkykyä ja työuria pyritään tukemaan ja mitä toimenpiteitä siihen liittyy. Myös työterveyshuollon järjestämisestä organisaatiossa oltiin kiinnostuneita ja lisäksi pyydettiin arvioimaan työterveyshuollon tilaa ja onnistumisia.

Tämän jälkeen kyselyssä pyydettiin pohtimaan eri näkökulmista, miten henkilöstön työuria pyritään edistämään ja tukemaan. Lopuksi pyydettiin vielä arvioimaan työterveyshuollon laatua sekä tiedusteltiin erilaisista työkyvyn aktiivisen tuen toimintatavoista ja pyydettiin myös arvioimaan niitä.

Taustamuuttujia olivat ammattinimike ja tehtävä, tieto onko johtoryhmän jäsen sekä organisaation koko.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.