FSD3705 Fokusryhmähaastatteluja nuorten työttömyysturvan koulutukseen hakuvelvoitteesta 2021

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

Asiasanat

hakumenettely, karenssi, koulutuspolitiikka, nuorisotyöttömyys, opiskelijat, opiskelu, opiskelupaikan haku, työhönsijoittuminen, työttömyys, työttömyyskorvaukset, työvalmennus, työvoimapolitiikka

Sisällön kuvaus

Aineisto sisältää fokusryhmähaastatteluja nuorten työttömyysturvaan sisältyvän koulutukseen hakuvelvoitteen tarkoituksenmukaisuudesta. Fokusryhmähaastatteluja tehtiin kolmella eri alueella Suomessa TE-toimistojen nuorten palveluiden työntekijöille, Ohjaamoissa työskenteleville TE-palvelujen työntekijöille sekä ammatillisten oppilaitosten työntekijöille. TE-palvelujen haastatteluja tehtiin neljä ja oppilaitoshaastatteluita kuusi. Oppilaitoshaastatteluihin osallistui ammatillisten oppilaitosten ja ammatillisten erityisoppilaitosten opettajia, opinto- ja uraohjaajia sekä hakupalveluiden asiantuntijoita.

Haastatteluissa oli käytössä kaksi erilaista haastattelurunkoa riippuen siitä, mikä haastateltavien ryhmä oli kyseessä. Osa kysymyksistä esitettiin väitteen muodossa. TE-palveluiden ja Ohjaamojen työntekijöiltä kysyttiin mm. mielipidettä koulutukseen hakuvelvoitteesta sekä sen vaikutuksista nuoriin itseensä ja oman organisaation toimintatapoihin. Lisäksi kysyttiin mm. harkinnanvaraisuuden käytöstä, sekä siitä, missä määrin vastaajien mielestä nuoret ovat tietoisia työttömyysturvaan sisältyvästä velvoitteesta hakea koulutukseen. Vastaajilta kysyttiin myös hakuvelvoitteen kehittämismahdollisuuksista. Oppilaitosten työntekijöiltä kysyttiin niin ikään näkemyksistä liittyen hakuvelvoitteeseen, sekä hakuvelvoitteen vaikutuksista oppilaitosten toimintaan ja hakuprosesseihin. Lisäksi tiedusteltiin esimerkiksi näkemyksiä hakuvelvoitteen vaikutuksista opiskeluun ja nuorten elämään, sekä hakuvelvoitteen mahdollisista kehitystarpeista.

Taustatietona mainitaan mm. haastateltavien lukumäärä ryhmähaastattelussa, haastatteluajankohta sekä haastattelun pituus. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.