FSD3706 Presidentinvaalien 2018 seuranta

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

  • Aineistoon ei liity muita kuvailevia tiedostoja

Tekijät

  • Borg, Sami (Tampereen yliopisto. Johtamiskorkeakoulu)
  • Nurmela, Sakari (Kantar TNS Oy)
  • Pehkonen, Juhani (Kantar TNS Oy)

Asiasanat

ehdokkaat, poliittinen ajattelu, poliittinen käyttäytyminen, presidentinvaalit, presidenttiehdokkaat, vaalikampanjat, vaalikoneet, vaalit, äänestyskäyttäytyminen, äänestäminen

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa selvitettiin vastaajien äänestyskäyttäytymistä sekä käsityksiä juuri ennen tutkimuksen suorittamista käydyissä vuoden 2018 presidentinvaaleissa.

Aluksi vastaajilta tiedusteltiin, kuinka paljon he seurasivat vaalien aikaan vaalikampanjointia sekä vaaliviestintää. Tämän jälkeen tiedusteltiin myös ovatko vastaajat käyttäneet vaalikoneita sekä laajemmin ajatuksia liittyen vaalikoneisiin.

Seuraavaksi kysyttiin vastaajien käsityksiä ehdokkaista vaalikampanjoiden aikaan ja samalla tiedusteltiin ketä ehdokasta vastaajat ovat äänestäneet. Edelleen vastaajia pyydettiin arvioimaan omaa äänestyskäyttäytymistä sekä sitä, mistä vastaajat arvioivat saaneensa tietoa oman äänestyspäätöksen tueksi ja missä määrin tietyt tekijät vaikuttivat äänestyspäätökseen. Tämän jälkeen vastaajia pyydettiin arvioimaan riippumatta äänestämisestään, keitä kaikkia ehdokkaita he olivat harkinneet äänestävänsä sekä missä kaikissa vaaleissa vastaajat ovat antaneet äänensä viimeisen neljän vuoden aikana.

Lisäksi vastaajilta kysyttiin kiinnostuneisuutta ja ajatuksia politiikasta sekä arvioimaan presidentin valtaa. Äänestämättä jättäneiltä kysyttiin, mitkä syyt vaikuttivat siihen, etteivät he käyneet äänestämässä.

Taustamuuttujia olivat sukupuoli, ikä, kotipaikkakunnan tilastollinen kuntaryhmitys, vasemmisto-oikeisto-kanta, yhteiskuntaluokka, kuuluminen ammattiyhdistykseen, koulutus, talouden bruttovuositulot ja ammatillinen asema.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.